Mẫu

Phần này cung cấp các mẫu chức năng cho Google Meet.

Google lưu trữ các mẫu sau trên GitHub. Bạn có thể phân nhánh các kho lưu trữ này và sử dụng mã làm tài liệu tham khảo cho dự án của riêng mình.

Mẫu Android của SDK Chia sẻ trực tiếp trong Google Meet

Ứng dụng mẫu này minh hoạ cách sử dụng SDK Chia sẻ trực tiếp của Google Meet. Đối tượng mục tiêu là các nhà phát triển đang cố gắng sử dụng SDK này trong ứng dụng của riêng họ.

Dự án này sử dụng công cụ xây dựng Gradle. Để xây dựng dự án này, hãy sử dụng lệnh tạo gradlew hoặc nhập dự án vào Android Studio.

Truy cập vào kho lưu trữ GitHub cho tính năng Chia sẻ trực tiếp trên Google Meet để xem hoặc sao chép mã nguồn.