MLKitFaceDetection Framework Referansı

Yüz

class Face : NSObject

Resimde insan yüzü algılandı.

 • Görünüm koordinat sistemindeki resme göre, algılanan yüzü içeren dikdörtgen.

  Bildirim

  Swift

  var frame: CGRect { get }
 • Algılanan yüzdeki tüm önemli noktalar dizisi.

  Bildirim

  Swift

  var landmarks: [FaceLandmark] { get }
 • Algılanan yüzdeki tüm konturlar dizisi.

  Bildirim

  Swift

  var contours: [FaceContour] { get }
 • Yüzün bir izleme kimliği olup olmadığını belirtir.

  Bildirim

  Swift

  var hasTrackingID: Bool { get }
 • Yüzün izleme tanımlayıcısı.

  Bildirim

  Swift

  var trackingID: Int { get }
 • Algılayıcının başı x aeuler açısını bulup bulmadığını belirtir.

  Bildirim

  Swift

  var hasHeadEulerAngleX: Bool { get }
 • Yüzün, resmin yatay eksenini döndürmesini belirtir. Pozitif x tamlama açısı, işlenmekte olan resimde yüz yukarı doğrudur.

  Bildirim

  Swift

  var headEulerAngleX: CGFloat { get }
 • Algılayıcının Head y euler açısını bulup bulmadığını gösterir.

  Bildirim

  Swift

  var hasHeadEulerAngleY: Bool { get }
 • Yüzün, resmin dikey eksenini döndürmesini belirtir. Pozitif y tam açı, yüzün işleme alınan resmin sağ tarafına doğru bakmasıdır.

  Bildirim

  Swift

  var headEulerAngleY: CGFloat { get }
 • Algılayıcının Head z euler açısını bulup bulmadığını gösterir.

  Bildirim

  Swift

  var hasHeadEulerAngleZ: Bool { get }
 • Yüzün, resmin dışına dönük eksen hakkında döndürülmesini belirtir. Pozitif z euler açısı, resim düzleminin saat yönünün tersine olur.

  Bildirim

  Swift

  var headEulerAngleZ: CGFloat { get }
 • Gülümseme olasılığının mevcut olup olmadığını belirtir.

  Bildirim

  Swift

  var hasSmilingProbability: Bool { get }
 • Yüzün gülümseme ihtimali.

  Bildirim

  Swift

  var smilingProbability: CGFloat { get }
 • Sol gözün açık olup olmadığını gösterir.

  Bildirim

  Swift

  var hasLeftEyeOpenProbability: Bool { get }
 • Yüzün sol gözünün açık olma olasılığı.

  Bildirim

  Swift

  var leftEyeOpenProbability: CGFloat { get }
 • Sağ gözün açık olup olmadığını belirtir.

  Bildirim

  Swift

  var hasRightEyeOpenProbability: Bool { get }
 • Yüzün sağ gözünün açık olma olasılığı.

  Bildirim

  Swift

  var rightEyeOpenProbability: CGFloat { get }
 • Kullanılamıyor.

 • Varsa algılanan yüzde belirtilen türdeki önemli noktayı döndürür.

  Bildirim

  Swift

  func landmark(ofType type: FaceLandmarkType) -> FaceLandmark?

  Parametreler

  type

  Yüz hatlarının türü.

  İade Değeri

  Bu yüzdeki belirtilen türün önemli noktası. nil yoksa.

 • Varsa algılanan yüzdeki konturu döndürür.

  Bildirim

  Swift

  func contour(ofType type: FaceContourType) -> FaceContour?

  Parametreler

  type

  Yüz konturunun türü.

  İade Değeri

  Belirtilen türün bu yüzdeki konturu. nil yoksa.