Etrafımda Bağlantıları

Nearby Connections API, uygulamaların ağ bağlantılarından bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak yakındaki cihazları keşfetmesine, bu cihazlarla bağlantı kurmasına ve veri alışverişi yapmasına olanak tanır. Bluetooth, kablosuz bağlantı ve diğer teknolojileri kullanır ve uygulamanızın yakındaki cihazları keşfedip etkileşimde bulunmaya odaklanabilmesi için bu teknolojilerin karmaşıklığını gizleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Aşağıdaki durumlarda uygulamanız için Nearby Connections API'yi seçmeniz gerekir:

  • Yakındaki cihazları keşfetmek için internet bağlantısı gerekmez ve her işlemde ağ gidiş dönüş ücreti ödemeniz gerekmez.

  • İçerik akışı gerçekleştirmek veya yakındaki cihazlar arasında rastgele yük ya da dosyalar aktarmak istediğinizde.

  • Mümkün olduğunda Kablosuz Uyumlu gibi en son eşler arası teknolojileri kullanmak istiyorsunuz.