Method: people.createContact

Yeni bir kişi oluşturun ve bu kişinin kişi kaynağını döndürür.

Kişi kaynakları için tekil olan bir alanda birden fazla alan belirtilirse istek 400 hatası döndürür:

 • biyografiler
 • doğum günleri
 • cinsiyetler
 • names

Aynı kullanıcıya yönelik değişiklik istekleri, gecikme ve hata sayısında artış olmaması için sırayla gönderilmelidir.

HTTP isteği

POST https://people.googleapis.com/v1/people:createContact

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
personFields

string (FieldMask format)

Zorunlu. Her kişide hangi alanların döndürüleceğini sınırlayan bir alan maskesi. Virgülle ayırarak birden çok alan belirtilebilir. Ayarlanmazsa varsayılan olarak tüm alanlar kullanılır. Valid values are:

 • addresses
 • ageRanges
 • biyografiler
 • doğum günleri
 • calendarUrls
 • clientData
 • coverPhotos
 • emailAddresses
 • etkinlikler
 • externalIds
 • cinsiyetler
 • imClients
 • ilgi alanları
 • locales
 • konumlar
 • memberships
 • metadata
 • miscKeywords
 • names
 • takma adlar
 • meslekler
 • organizations
 • phoneNumbers
 • fotoğraflar
 • ilişkiler
 • sipAddresses
 • beceriler
 • urls
 • userDefined
sources[]

enum (ReadSourceType)

İsteğe bağlı. Döndürülecek kaynak türlerinin maskesi. Ayarlanmamışsa varsayılan olarak READ_SOURCE_TYPE_CONTACT ve READ_SOURCE_TYPE_PROFILE olur.

İstek içeriği

İstek metni, Person öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Person öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/contacts

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.