Method: albums.list

แสดงอัลบั้มทั้งหมดที่แสดงต่อผู้ใช้ในแท็บอัลบั้มของแอป Google Photos

คำขอ HTTP

GET https://photoslibrary.googleapis.com/v1/albums

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

จำนวนอัลบั้มสูงสุดที่จะแสดงในการตอบกลับ ระบบอาจส่งคืนอัลบั้มน้อยกว่าจำนวนที่ระบุ pageSize เริ่มต้นคือ 20 และสูงสุดคือ 50

pageToken

string

โทเค็นความต่อเนื่องสำหรับรับผลการค้นหาหน้าถัดไป การเพิ่มรายการนี้ลงในคำขอจะแสดงแถวหลัง pageToken pageToken ควรเป็นค่าที่แสดงผลในพารามิเตอร์ nextPageToken ในการตอบกลับคำขอ listAlbums

excludeNonAppCreatedData

boolean

หากตั้งค่าไว้ ผลลัพธ์จะยกเว้นรายการสื่อที่ไม่ได้สร้างโดยแอปนี้ ค่าเริ่มต้นเป็น false (ระบบจะส่งคืนอัลบั้มทั้งหมด) ระบบจะไม่สนใจช่องนี้ หากใช้ขอบเขต photoslibrary.readonly.appcreateddata

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

รายการอัลบั้มที่ขอ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การแสดง JSON
{
 "albums": [
  {
   object (Album)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
albums[]

object (Album)

เอาต์พุตเท่านั้น รายการอัลบั้มที่แสดงในแท็บอัลบั้มของแอป Google Photos ของผู้ใช้

nextPageToken

string

เอาต์พุตเท่านั้น โทเค็นสำหรับใช้ซื้ออัลบั้มชุดถัดไป ป้อนข้อมูลแล้วหากมีอัลบั้มอื่นๆ ให้เรียกข้อมูลสำหรับคำขอนี้

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary
 • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/photoslibrary.readonly.appcreateddata