Tích hợp các tính năng thông minh, dễ sử dụng cho ảnh và video vào sản phẩm của bạn để tiếp cận hàng trăm triệu người chọn Google Photos.

Trải nghiệm nhiếp ảnh dành cho nhu cầu hiện nay

Phân phối ảnh và video trực tiếp tới thư viện Google Photos của người dùng.
Cho phép người dùng đưa nội dung của họ đến dịch vụ của bạn dễ dàng hơn.
Tích hợp tính năng chia sẻ ảnh và video nhanh chóng và đáng tin cậy vào ứng dụng.
Chúng tôi trao cho người dùng quyền kiểm soát nội dung và thời điểm họ chia sẻ

Khi người dùng kết nối một trong các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với Google Photos, chúng tôi luôn yêu cầu họ cho phép. Họ có thể huỷ liên kết công cụ tích hợp của bạn bất cứ lúc nào.

Chúng tôi ưu tiên chất lượng và sự tin tưởng của người dùng

Quy trình tích hợp của bạn phải tuân thủ Chính sách sử dụng và các nguyên tắc về trải nghiệm người dùng của chúng tôi để người dùng hiểu chính xác lợi ích và cách thông tin của họ sẽ được sử dụng.

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư và bảo mật

Mọi công ty mà chúng tôi hợp tác đều phải tuân thủ các quy tắc giới hạn cách bạn có thể sử dụng thông tin mà người dùng của chúng tôi đã đồng ý chia sẻ. Chúng tôi rất coi trọng những quy tắc này và có thể thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào.

Khi bạn đã sẵn sàng mở rộng quy mô, Chương trình đối tác của Google Photos sẽ giúp bạn cung cấp sản phẩm/dịch vụ tích hợp cho nhiều người dùng Google Photos hơn.