คำแนะนำสำหรับเวิร์กโฟลว์ทั่วไปของคุกกี้ของบุคคลที่สาม

ทำความเข้าใจวิธีทดสอบเวิร์กโฟลว์ทั่วไปที่อาจต้องใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม และตัดสินใจเลือกทางเลือกในการรักษาความเป็นส่วนตัวที่จะย้ายข้อมูลไป
ดูวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำสำหรับสถานการณ์การลงชื่อเข้าใช้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการจำกัดคุกกี้ของบุคคลที่สาม
ทดสอบเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการฝังที่อาศัยคุกกี้ของบุคคลที่สาม และดูวิธีเลือกตัวเลือกที่เน้นการรักษาความเป็นส่วนตัว