1% người dùng Chrome bị hạn chế cookie của bên thứ ba theo mặc định

Theo theo các kế hoạch đã thông báo trước đây, theo mặc định, Chrome sẽ hạn chế cookie của bên thứ ba đối với 1% người dùng Chrome để hỗ trợ việc thử nghiệm, sau đó sẽ cung cấp cho 100% người dùng kể từ quý 3 năm 2024. Việc triển khai quá trình lên tới 100% người dùng phải đáp ứng mọi mối lo ngại còn lại về cạnh tranh của Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) của Vương quốc Anh.

Kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2024, Chrome đã bắt đầu hạn chế cookie của bên thứ ba theo mặc định đối với 1% trình duyệt Chrome. Có thể mất vài ngày để kênh đạt đến mức 1% đầy đủ.

Những trình duyệt thuộc nhóm 1% này cũng sẽ thấy các biện pháp kiểm soát mới đối với tính năng Chống theo dõi dành cho người dùng. Bạn có thể thử những thay đổi này trong Chrome 121 trở lên bằng cách bật chrome://flags/#test-third-party-cookie-phaseout.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi tiến trình ngừng hoạt động. Hãy tham khảo trang đích mà chúng tôi mới cập nhật về việc chuẩn bị cho việc ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba để biết những biện pháp mà bạn có thể thực hiện ngay lập tức nhằm đảm bảo trang web của bạn không gặp lỗi.

Thanh địa chỉ đối với các trình duyệt Chrome hạn chế cookie của bên thứ ba sẽ hiển thị biểu tượng "con mắt" trên trang web cố gắng truy cập vào cookie của bên thứ ba:

Biểu tượng con mắt bị gạch chéo xuất hiện trong thanh địa chỉ của Chrome.
Các trang web tìm cách sử dụng cookie của bên thứ ba sẽ có biểu tượng "con mắt" xuất hiện trong thanh địa chỉ của Chrome

Nhấp vào biểu tượng con mắt để xem thông tin về tính năng Chống theo dõi. Đây là một tính năng mới của Chrome nhằm hạn chế hoạt động theo dõi trên nhiều trang web bằng cách hạn chế quyền truy cập của trang web đối với cookie của bên thứ ba theo mặc định:

Hộp thoại Chống theo dõi xuất hiện khi bạn nhấp vào biểu tượng con mắt trong thanh địa chỉ.
Nhấp vào biểu tượng "con mắt" sẽ hiển thị thêm thông tin trong hộp thoại Chống theo dõi

Nhấp vào nút bật/tắt để tạm thời cho phép trang web hiện tại sử dụng cookie của bên thứ ba:

Hộp thoại chống theo dõi có nút bật/tắt Cookie của bên thứ ba được đặt thành Được phép và một thông báo cho biết việc này sẽ được cho phép trong 90 ngày.
Bạn có thể sử dụng hộp thoại Chống theo dõi để tạm thời cho phép cookie của bên thứ ba

Cảnh báo của Công cụ của Chrome cho nhà phát triển

Đối với các trình duyệt không thuộc nhóm 1% và không có cookie của bên thứ ba bị chặn từ chrome://settings/cookies, Công cụ của Chrome cho nhà phát triển sẽ hiển thị cảnh báo về các vấn đề về cookie trên nhiều trang web:

Bảng điều khiển Vấn đề của Chrome Công cụ cho nhà phát triển cảnh báo về 2 cookie của bên thứ ba sẽ bị chặn trong các phiên bản Chrome sau này.
Trước khi cookie của bên thứ ba trở thành cảnh báo bị hạn chế, hãy hiển thị trong bảng điều khiển Vấn đề về Công cụ của Chrome cho nhà phát triển

Đối với các trình duyệt trong nhóm 1%, Công cụ cho nhà phát triển hiển thị lỗi về việc đọc và đặt cookie của bên thứ ba bị chặn:

Bảng điều khiển Vấn đề của Chrome Công cụ cho nhà phát triển cảnh báo về 5 cookie của bên thứ ba đã bị chặn cho 1 yêu cầu.
Các lỗi sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển Vấn đề về Công cụ của Chrome cho nhà phát triển sau khi cookie của bên thứ ba bị hạn chế.

Các thay đổi về chế độ cài đặt

Đối với các trình duyệt thuộc nhóm 1%, người dùng sẽ nhận được trang chrome://settings/trackingProtection mới thay vì chrome://settings/cookies:

Bảng điều khiển chế độ cài đặt Chống theo dõi.
Bảng cài đặt tính năng Chống theo dõi của Chrome

Nhận hỗ trợ và báo cáo vấn đề về cookie của bên thứ ba

Chúng tôi muốn tìm hiểu về những tình huống trang web gặp sự cố khi cookie của bên thứ ba bị hạn chế, nhằm đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp đầy đủ hướng dẫn, công cụ và khả năng để cho phép các trang web không còn phụ thuộc vào cookie của bên thứ ba.

Nếu trang web của bạn hoặc dịch vụ mà bạn phụ thuộc vào đang gặp sự cố do cookie của bên thứ ba bị vô hiệu hoá, thì bạn nên báo cáo điều này trên công cụ theo dõi lỗi của chúng tôi tại goo.gle/report-3pc-broken. Bạn cũng có thể yêu cầu thêm thời gian di chuyển thông qua thử nghiệm ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba đối với những trường hợp sử dụng không phải quảng cáo, trong đó có thể loại trừ trang web hoặc dịch vụ được nhúng của bạn khỏi thử nghiệm 1%.

Nếu có thắc mắc về quá trình ngừng sử dụng, bạn có thể nêu ra vấn đề mới bằng cách sử dụng thẻ "ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba" trên kho lưu trữ hỗ trợ nhà phát triển của chúng tôi.