Vận chuyển API đo lường và mức độ liên quan của Hộp cát về quyền riêng tư

Kế hoạch và tiến trình từng bước bật API đo lường và mức độ liên quan của Hộp cát về quyền riêng tư trong Chrome 115, kết thúc bản dùng thử theo nguyên gốc, cũng như cập nhật quy trình đăng ký.

Vào tháng 5, chúng tôi đã chia sẻ kế hoạch cung cấp các API đo lường và mức độ liên quan của Hộp cát về quyền riêng tư trong Chrome 115. Thời điểm đó đã đến, vì vậy với việc Chrome 115 chuyển sang trạng thái Ổn định, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình bật dần các API trong vài ngày tới.

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ đề cập đến các nội dung của lần phát hành này, bao gồm:

  • Nội dung vận chuyển: Quy trình ra mắt các API đo lường và mức độ liên quan: Chủ đề, Đối tượng được bảo vệ, Báo cáo phân bổ, Tổng hợp riêng tư, Bộ nhớ dùng chung và Khung bảo vệ.
  • từng bước cung cấp API: Các API sẽ được bật dần trong suốt cột mốc 115, đồng thời theo dõi các vấn đề và hướng đến khả năng sử dụng đạt 99% tính đến giữa tháng 8.
  • Kết thúc bản dùng thử theo nguyên gốc hợp nhất: Bản dùng thử theo nguyên gốc đo lường và mức độ liên quan của Hộp cát về quyền riêng tư sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 9 năm 2023, tức là trùng lặp với quá trình chuyển sang giai đoạn phát hành rộng rãi.
  • Cập nhật chế độ kiểm soát dành cho người dùng: Người dùng sẽ có chế độ kiểm soát "Quyền riêng tư trong quảng cáo" để quản lý các API.
  • Đăng ký: Quy trình đăng ký mới là bắt buộc đối với các nhà phát triển đang sử dụng các API đo lường và mức độ liên quan.
  • Chế độ kiểm thử hỗ trợ Chrome: Cập nhật thông tin chi tiết về các lựa chọn để nhà phát triển kiểm thử API mà không cần dữ liệu cookie của bên thứ ba.

Thông tin vận chuyển

Trong bài đăng trước, chúng tôi đã giới thiệu danh sách các API đo lường và mức độ liên quan sẽ được phát hành trong Chrome 115. Theo quy trình thông thường, chúng tôi đã gửi thông báo "Ý định giao hàng" (I2S) đến danh sách gửi thư của blink-dev cho từng tính năng. Các thông báo I2S bao gồm thông tin chi tiết về chức năng cụ thể của API cho bản phát hành 115, các nội dung thảo luận kỹ thuật về các đề xuất và quan trọng là nội dung phê duyệt (hoặc LGTM) từ chủ sở hữu Blink API để triển khai tính năng này.

Bên cạnh các API nền tảng web, Dịch vụ tổng hợp cho Báo cáo phân bổ và Tổng hợp riêng tư cũng sẽ được chuyển sang giai đoạn phát hành rộng rãi. Ngoài ra, chúng tôi đang từng bước bật Nhóm bên thứ nhất (I2S), Mã thông báo trạng thái riêng tư (I2S) và sẽ chuyển Phân vùng bộ nhớ (I2S).

Đang từng bước bật các API

Tương tự như với một số tính năng trước đây của Hộp cát về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ dần kích hoạt các API đo lường và mức độ liên quan cho nhiều thực thể trình duyệt hơn để đảm bảo chúng tôi có thể theo dõi và ứng phó với mọi vấn đề tiềm ẩn. Mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu quá trình này vài ngày sau sự kiện 115 Stable (Ổn định) ngày 18 tháng 7 năm 2023, nhiều khả năng là tuần ngày 24 tháng 7. Sau đó, chúng tôi dự định tăng cường kích hoạt API cho khoảng 35% trình duyệt trong khoảng một tuần. Tương tự như bản dùng thử theo nguyên gốc thống nhất, phiên bản tăng cường này sẽ bao gồm một nhóm chính đã bật tất cả các API và một số nhóm riêng biệt nhỏ hơn có bật một số API. Các nhóm riêng biệt này giúp bạn xác định các vấn đề tiềm ẩn với API nhanh hơn.

Sau đó, chúng tôi dự định tăng khả năng sử dụng cho khoảng 60% trình duyệt vào đầu tháng 8. Vấn đề này vẫn sẽ bao gồm các nhóm thử nghiệm, vì vậy, bạn có thể thấy phạm vi cung cấp của các API khác nhau. Tất cả đều tốt, chúng tôi sẽ thực hiện đợt tăng cuối cùng cho khoảng 99% trình duyệt vào giữa tháng 8, xung quanh bản phát hành 116 Ổn định. Tại thời điểm này, chúng tôi cũng sẽ hợp nhất các nhóm thử nghiệm riêng lẻ, chỉ duy trì các nhóm nhỏ, riêng biệt và chưa bật mọi API để hỗ trợ phát hiện vấn đề tiềm ẩn. Chúng tôi sẽ giữ ở cấp độ này để tiếp tục theo dõi và bắt đầu chuẩn bị cho các chế độ thử nghiệm hỗ trợ Chrome.

Phạm vi cung cấp gần đúng trong bản chính thức của Chrome theo phiên bản.

Tiến trình này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào kết quả theo dõi trong quá trình thực hiện. Như thường lệ, chúng tôi sẽ cập nhật tài liệu tại đây cũng như đăng nội dung cập nhật lên các luồng blink-dev khi tiến hành từng giai đoạn.

Đăng ký

Để truy cập vào các API đo lường và mức độ liên quan của Hộp cát về quyền riêng tư trên Chrome và Android, nhà phát triển cần hoàn tất quy trình đăng ký và chứng thực. Điều này sẽ sớm trở thành một yêu cầu bắt buộc để truy cập vào các API, vì vậy bạn nên bắt đầu quy trình này càng sớm càng tốt. Để kiểm thử cục bộ, chúng tôi sẽ cung cấp chế độ ghi đè cho nhà phát triển từ Chrome 116 bằng cờ Chrome và nút chuyển CLI:

  • Cờ: chrome://flags/#privacy-sandbox-enrollment-overrides
  • CLI: --privacy-sandbox-enrollment-overrides=https://example.com,https://example.co.uk,...

Kết thúc bản dùng thử theo nguyên gốc hợp nhất

Bản dùng thử theo nguyên gốc đo lường và mức độ liên quan của Hộp cát về quyền riêng tư cho phép các trang web chạy thử nghiệm hợp nhất trên các API đo lường và mức độ liên quan. Chúng tôi đang bắt đầu tăng cường API với chính các nhóm được bật trong bản dùng thử theo nguyên gốc để đảm bảo tính liên tục trong dữ liệu hiện có. Mã thông báo và bản dùng thử theo nguyên gốc vẫn có hiệu lực cho đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2023, nhưng đến cuối tháng 7, bạn sẽ không cần cung cấp nữa. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu xoá yêu cầu về mã thông báo dùng thử theo nguyên gốc đối với các kênh trước phiên bản chính thức (Beta, Canary, v.v.) trong tuần này khi bắt đầu tăng lưu lượng truy cập tổng thể. Tuy nhiên, bạn phải đăng ký các API này trước ngày hết hạn để đảm bảo quá trình chuyển đổi liền mạch. Chúng tôi sẽ cập nhật tài liệu của mình để bổ sung hướng dẫn và hướng dẫn khi chúng tôi đến thời điểm kết thúc bản dùng thử theo nguyên gốc.

Đã cập nhật chế độ kiểm soát của người dùng

Chúng tôi đang dần triển khai các chế độ kiểm soát quyền riêng tư trong quảng cáo được cập nhật, thay thế cho phiên bản dùng thử của các chế độ kiểm soát Hộp cát về quyền riêng tư. Chúng tôi đang triển khai trải nghiệm người dùng mới theo tiến trình tương tự với các API và dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa tháng 8. Nhà phát triển có thể bật các chế độ cài đặt mới để thử nghiệm bằng cách bật cờ tại chrome://flags/#privacy-sandbox-settings-4. Bảng sau đây bao gồm các chế độ cài đặt liên quan của Chrome và những API mà các chế độ cài đặt đó kiểm soát:


Cài đặt Chrome

Vị trí cài đặt

API Hộp cát về quyền riêng tư

Chủ đề quảng cáo

chrome://settings/adPrivacy/interests


Chủ đề

Quảng cáo do trang web đề xuất

chrome://settings/adPrivacy/sites


Protected Audience

Đo lường quảng cáo

chrome://settings/adPrivacy/measurement


Báo cáo phân bổ

Các chế độ thử nghiệm hỗ trợ Chrome

Trước đây, chúng tôi đã cung cấp thông tin ban đầu về các chế độ thử nghiệm hỗ trợ Chrome. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang thu thập ý kiến phản hồi của bạn về kho lưu trữ GitHub hỗ trợ nhà phát triển. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết về mặt kỹ thuật vào giữa tháng 8. Sau đó, chúng tôi cũng sẽ tổ chức các phiên hỗ trợ trong giờ làm việc cho nhà phát triển, cũng như tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ thử nghiệm trên GitHub. Bạn có thể gửi ý kiến phản hồi về các vấn đề sau:

Hoặc bạn cũng có thể nêu ra vấn đề mới để đặt thêm câu hỏi hoặc thảo luận.

Việc vận chuyển các API này là một cột mốc quan trọng khác trong tiến trình đang diễn ra của Hộp cát về quyền riêng tư. Việc này đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển đổi từ kiểm thử trang web trong bản dùng thử theo nguyên gốc sang tích hợp các API này vào phiên bản chính thức. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong quá trình triển khai các API này, cho đến việc thử nghiệm chọn tham gia với nhãn vào quý 4 năm 2023, ngừng sử dụng 1% cookie của bên thứ ba kể từ ngày 4 tháng 1 năm 2024, hướng đến việc loại bỏ hoàn toàn cookie của bên thứ ba vào quý 3 năm 2024. Theo cam kết của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với CMA trước khi thực hiện các bước tiếp theo để mở rộng phạm vi ngừng sử dụng.