Cách tham gia sáng kiến Hộp cát về quyền riêng tư

Sáng kiến Hộp cát về quyền riêng tư đề xuất một bộ API bảo đảm quyền riêng tư để hỗ trợ những mô hình kinh doanh có vốn tài trợ cho môi trường web mở trong trường hợp không có cơ chế theo dõi như cookie của bên thứ ba.

Chrome đã mời tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái web tham gia chương trình ươm mầm, thử nghiệm và tinh chỉnh các công nghệ web bảo đảm quyền riêng tư mới này. Bài đăng này giải thích cách tham gia.

Theo dõi tiến độ tổng thể

Chrome sẽ tiếp tục cập nhật hệ sinh thái về tiến trình tổng thể của Hộp cát về quyền riêng tư trên blog Chromium. (Xem nội dung cập nhật từ tháng 8 năm 2019, tháng 1 năm 2020, tháng 10 năm 2020, tháng 1 năm 2021.)

Tìm hiểu các đề xuất

Bạn có thể tìm hiểu thêm về đề xuất của Chrome cho Hộp cát về quyền riêng tư trên web.dev, bao gồm cả đường liên kết trực tiếp đến các đề xuất trên GitHub. Thường thì bạn có thể tìm thấy đường liên kết đến đề xuất do những người khác trên cộng đồng web cung cấp trong tài nguyên công khai của các nhóm W3C nơi thảo luận về các đề xuất đó. Ví dụ: các thành viên của Nhóm kinh doanh cải thiện quảng cáo trên web đã tạo một hướng dẫn về các trường hợp sử dụng và đề xuất của quảng cáo.

Ý kiến đóng góp và thảo luận ban đầu

Để tham gia các cuộc trò chuyện với các đại diện trong ngành, nhà cung cấp trình duyệt và những bên khác (ví dụ: để ủng hộ một trường hợp sử dụng hoặc giải pháp cụ thể), bạn có thể tham gia một hoặc nhiều diễn đàn W3C nơi đang chia sẻ và điều chỉnh các đề xuất về việc bảo đảm quyền riêng tư. Hiện nay, hầu hết các cuộc thảo luận của cộng đồng đều diễn ra tại Nhóm doanh nghiệp quảng cáo trên web nhằm cải thiện quyền riêng tư, Nhóm cộng đồng về quyền riêng tưNhóm cộng đồng vườn ươm nền tảng web.

[Tìm hiểu thêm về Nhóm doanh nghiệp và cộng đồng W3C. Tuy nhiên, bạn không cần tham gia diễn đàn W3C để chia sẻ thông tin đầu vào. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi hoặc chia sẻ ý kiến phản hồi bằng cách nhận xét trực tiếp về các đề xuất trên GitHub để tác giả và các bên quan tâm khác có thể phản hồi và thảo luận.

Thử nghiệm và phản hồi

Khi các giải pháp đề xuất chuyển sang giai đoạn xây dựng và kiểm thử ban đầu, các nhà phát triển nên thử nghiệm và đưa ra ý kiến phản hồi. Để kiểm thử cục bộ trong Chrome, nhà phát triển có thể sử dụng cờ tính năng (chrome://flags) để bật một tính năng thử nghiệm trong trình duyệt cục bộ của họ. Để kiểm thử cách các giải pháp mới hoạt động trong các tình huống trực tiếp đối với người dùng và trang web thực tế, nhà phát triển có thể đăng ký tham gia bản dùng thử theo nguyên gốc của Chrome. Bạn có thể xem danh sách bản dùng thử theo nguyên gốc đang hoạt động trên Chrome và tìm hiểu cách hoạt động của bản dùng thử theo nguyên gốc.

Tìm hiểu thêm


Ảnh của Ian Williams trên Unsplash