ให้ความสำคัญกับการคลิก การดู หรือ Conversion ที่ต้องการ

กำหนดค่า API เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแหล่งที่มาหรือทริกเกอร์เฉพาะ

ให้ความสำคัญกับการคลิกหรือการดูที่เฉพาะเจาะจงสำหรับรายงานระดับเหตุการณ์หรือรายงานที่รวบรวมได้

เมื่อใช้ลำดับความสำคัญของแหล่งที่มา คุณจะเปลี่ยนลักษณะการทำงานเริ่มต้นของ Attribution Reporting API ได้ โดยค่าเริ่มต้น รูปแบบการระบุแหล่งที่มาจะเป็นแบบสัมผัสสุดท้าย ซึ่งหมายความว่า Conversion จะได้รับการระบุแหล่งที่มาจากเหตุการณ์แหล่งที่มาที่ตรงกันล่าสุด สำหรับทั้งรายงานระดับเหตุการณ์และรายงานสรุปได้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ได้

หากต้องการเปลี่ยนลำดับความสำคัญเริ่มต้น ให้เพิ่มคีย์ priority ในส่วนหัวของการลงทะเบียนต้นทาง

กำหนดลำดับความสำคัญที่สูงขึ้นสำหรับแหล่งที่มาที่คุณต้องการจัดลำดับความสำคัญ ค่าที่มากกว่าหมายถึงลําดับความสําคัญสูงกว่า เช่น เหตุการณ์ต้นทางที่มี priority เป็น 2 จะมีลําดับความสําคัญมากกว่าแหล่งที่มาที่มี priority เป็น 1

ระบบจะส่งเฉพาะรายงานที่ตรงกับเหตุการณ์แหล่งที่มาซึ่งมีลําดับความสําคัญสูงสุดเท่านั้น

โค้ดตัวอย่าง

เปลี่ยนการระบุแหล่งที่มาเพื่อเลือกแหล่งที่มาล่าสุดน้อยกว่า (คลิกแรก)

const currentTimestamp = Date.now();
const priority = - currentTimestamp;

 res.set(
 'Attribution-Reporting-Register-Source',  
 JSON.stringify({
 // … all usual fields for that header
   priority: `${priority}`
  })
 );

จัดลำดับความสำคัญของ Conversion ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับรายงานระดับเหตุการณ์

การตั้งค่าลําดับความสําคัญฝั่งทริกเกอร์จะพร้อมใช้งานสําหรับรายงานระดับเหตุการณ์เท่านั้น ซึ่งต่างจากลําดับความสําคัญของแหล่งที่มา

สมมติว่าผู้ใช้คลิกโฆษณาและทำ Conversion 4 ครั้ง กล่าวคือ เข้าชมหน้าแรกของเว็บไซต์ผู้ลงโฆษณา จากนั้นไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ สมัครรับจดหมายข่าว และทำการซื้อในที่สุด

แต่เนื่องจากข้อจำกัดสามรายงานสำหรับการคลิก โดยค่าเริ่มต้นแล้ว รายงานที่ตามมาทั้งหมดหลังจากการลงชื่อสมัครใช้ (Conversion ที่สาม) จะถูกละทิ้ง รวมถึงรายงานการซื้อ

แต่คุณสามารถกำหนดค่า API เพื่อรับรายงาน Conversion ที่คุณเห็นว่าสำคัญกว่าได้ เช่น รายงานการซื้อ

หากต้องการทำเช่นนั้น ให้เพิ่มคีย์ priority ในส่วนหัวของการลงทะเบียนทริกเกอร์ และตั้งค่าลำดับความสำคัญที่สูงขึ้นสำหรับ Conversion ที่คุณต้องการจัดลำดับความสำคัญ

เมื่อมีการทริกเกอร์การระบุแหล่งที่มาสําหรับเหตุการณ์แหล่งที่มาหนึ่งๆ หากมีจำนวนการระบุแหล่งที่มาถึงจํานวนสูงสุด (3 ครั้งสําหรับคลิก 1 ครั้งสําหรับยอดดู) แหล่งที่มานี้ เบราว์เซอร์จะทําสิ่งต่อไปนี้

 • เปรียบเทียบลำดับความสำคัญของรายงานใหม่กับลำดับความสำคัญของรายงานที่ตั้งเวลาไว้ที่มีอยู่แล้วสำหรับแหล่งที่มาเดียวกัน

 • ลบรายงานที่มีลำดับความสำคัญต่ำสุดเพื่อตั้งเวลารายงานใหม่แทน หากรายงานใหม่เป็นรายงานที่มีลำดับความสำคัญต่ำสุด ระบบจะไม่สนใจรายงานดังกล่าวและคุณจะไม่ได้รับรายงาน

หากไม่ได้กำหนดลำดับความสำคัญ เบราว์เซอร์จะกลับสู่การทำงานเริ่มต้น นั่นคือ Conversion ใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจาก Conversion ครั้งที่ 3 สำหรับคลิก หรือ Conversion แรกสำหรับการดูถูกตัดออก

ตรวจทานโค้ดตัวอย่าง: จัดลำดับความสำคัญของ Conversion ของประเภทการชำระเงิน

ขั้นตอนถัดไป

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าแหล่งที่มาและทริกเกอร์ได้ที่หัวข้อต่อไปนี้