Lý do Chrome cung cấp API Báo cáo phân bổ

API Báo cáo phân bổ là API của Chrome để hỗ trợ các trường hợp sử dụng Báo cáo phân bổ, đồng thời tăng cường quyền riêng tư cho người dùng. Đây là một trong nhiều đề xuất (1, 2, 3, 4 và nhiều đề xuất khác) đang cố gắng giải quyết cùng một vấn đề.

Bài viết này giải thích lý do chúng tôi chuyển API Báo cáo phân bổ trong khi API này vẫn đang được ươm mầm trong Nhóm cộng đồng vườn ươm web. Chrome hoàn toàn cam kết tham gia vào các quy trình W3C có liên quan và các nhóm Chrome đang nỗ lực trong Nhóm cộng đồng công nghệ quảng cáo riêng tư (PATCG) để xác định một giải pháp được chấp nhận rộng rãi trên nhiều công cụ trình duyệt. Việc vận chuyển API song song cho phép chúng tôi kiểm thử và cải thiện trường hợp sử dụng quan trọng này.

Các trường hợp sử dụng mà API Báo cáo phân bổ phân phát rất quan trọng trong việc hỗ trợ hiệu quả các nhu cầu của hệ sinh thái trước khi ngừng sử dụng cookie của bên thứ ba.

Chúng tôi tin rằng các trường hợp sử dụng Báo cáo phân bổ đóng vai trò quan trọng đối với một hệ sinh thái web phát triển mạnh. Chúng tôi cũng tin rằng việc xoá cookie của bên thứ ba khỏi Chrome là rất quan trọng để cải thiện quyền riêng tư của người dùng trên web.

Để giải quyết các nhu cầu của hệ sinh thái và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng tốt hơn, chúng tôi cho rằng cần phải gửi API này, từ đó cho phép kiểm thử và hiệu chỉnh trước khi loại bỏ cookie của bên thứ ba. Quan điểm này phù hợp với cam kết của chúng tôi với Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường (CMA) của Vương quốc Anh về Hộp cát về quyền riêng tư và việc Chrome xoá cookie của bên thứ ba.

Thông qua API Báo cáo phân bổ, nhà phát triển sẽ có thể thích ứng với công nghệ mới và cung cấp trải nghiệm thực tế để chuẩn bị cho quy trình tiêu chuẩn, đồng thời cải thiện quyền riêng tư cho người dùng.

Mặc dù các tiêu chuẩn là thiết yếu đối với một web hoạt động, nhưng việc thiết lập các tiêu chuẩn lại cần thời gian và sự đồng thuận. Khi web ngừng theo dõi trên nhiều trang web, chúng tôi cần đảm bảo rằng các công nghệ mới mà mình phát triển sẽ hỗ trợ hiệu quả các nhu cầu của hệ sinh thái.

Để làm được điều này, bạn cần phải cung cấp rộng rãi Attribution Reporting API. Điều này mang đến cơ hội cho các nhà phát triển áp dụng công nghệ mới và đánh giá kết quả kiểm thử, trong khi quy trình tiêu chuẩn diễn ra. Chúng tôi tin rằng kết quả áp dụng và kiểm thử này sẽ được đưa vào quy trình thiết lập tiêu chuẩn, giúp những người tham gia PATCG đạt được sự đồng thuận sáng suốt hơn về một tiêu chuẩn có khả năng tương tác đáp ứng trường hợp sử dụng cơ bản.

Việc vận chuyển API Báo cáo phân bổ mang lại các lợi ích cụ thể về mặt đặt nền tảng cho tương lai của hoạt động đo lường trên nền tảng web:

  • Nghiên cứu: Việc vận hành API sẽ cung cấp cho Chrome và các nhà cung cấp trình duyệt khác những thông tin chi tiết quan trọng cần thiết để thiết kế một API có khả năng tương tác trong tương lai. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết ban đầu cho những đơn vị như PATCG để cải thiện các tiêu chuẩn trong tương lai.
  • Chuyển đổi mô hình phát triển: Các nhà phát triển chuyển sang Attribution Reporting API sẽ tăng cường các khái niệm kỹ thuật mới, chẳng hạn như tính năng thêm nhiễu, có thể là chìa khoá cho hoạt động đo lường bảo đảm quyền riêng tư trong tương lai, bất kể API cụ thể là gì. Các nhà phát triển cũng sẽ bắt đầu điều chỉnh các hệ thống khác của mình với dữ liệu nhiễu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho các nhà phát triển tài liệu và dịch vụ hỗ trợ cần thiết để xử lý độ nhiễu và khái niệm có thể chuyển nhượng được.

Tất cả những lợi ích này đều bổ sung cho cải tiến cơ bản về quyền riêng tư của người dùng, giúp loại bỏ cookie của bên thứ ba. Chúng tôi tin rằng trước tiên bạn cần cung cấp một API hỗ trợ các trường hợp sử dụng Báo cáo phân bổ vì những lý do đã giải thích ở trên.

Chrome sẽ di chuyển cẩn thận sang bất kỳ thiết bị thay thế nào có thể tương tác.

Chrome cam kết cung cấp một API tăng cường bảo vệ quyền riêng tư hiệu quả cho trường hợp sử dụng này để hỗ trợ hệ sinh thái sau khi cookie của bên thứ ba không được sử dụng nữa. Trong thời gian tới, chúng tôi tin rằng việc này cần phải vận chuyển API Báo cáo phân bổ.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy một số trình duyệt chưa thể hiện tín hiệu tích cực đối với đề xuất của Chrome. Mục tiêu dài hạn của chúng tôi vẫn là một tiêu chuẩn có thể kết hợp được mà các trình duyệt hỗ trợ rộng rãi, và chúng tôi đang tích cực làm việc để xác định giải pháp như vậy.

Hiện tại, chúng tôi đã chuyển API Báo cáo phân bổ. Nếu có một tiêu chuẩn khác mà cả hai bên đều thống nhất, chúng tôi sẽ làm việc với hệ sinh thái để hỗ trợ quá trình chuyển đổi thận trọng sang API mới. Khi đó, chúng tôi có thể tìm hiểu việc ngừng sử dụng API Báo cáo phân bổ. Điều này có thể tạo ra một khoảng thời gian đáng kể khi cả API Báo cáo phân bổ và API thay thế đều có trong Chrome, để nhà phát triển và các bên liên quan khác có đủ thời gian đánh giá API thay thế và giúp quá trình di chuyển trở nên dễ dàng nhất có thể.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi

Chúng tôi cam kết tiếp tục cải thiện API và đã thực hiện một số thay đổi theo ý kiến phản hồi của nhà phát triển (chẳng hạn như 1, 2, 3, 4, 5 và nhiều thay đổi khác). Chúng tôi hoan nghênh thêm ý kiến phản hồi của bạn và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng.