Protected Audience: hướng dẫn cho quá trình tích hợp

Quá trình triển khai Protected Audience (trước đây là FLEDGE) trên Android thường liên quan đến hoạt động tích hợp giữa ứng dụng của nhà quảng cáo, ứng dụng của nhà xuất bản, người bán và người mua. Hướng dẫn này dành cho các đối tác có ý định quản lý đối tượng tuỳ chỉnh và chạy phiên đấu giá, bao gồm mạng công nghệ quảng cáo hoạt động với vai trò vừa là người mua vừa là người bán. Các chiến dịch quảng cáo có thể có những mục tiêu khác biệt và không phải tính năng nào của Protected Audience cũng dùng được cho mọi trường hợp sử dụng. Tài liệu hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các bước cần thiết để hỗ trợ các trường hợp chuyên biệt hơn khi có thể.

Để chuẩn bị cho việc triển khai Protected Audience trên quy mô lớn, các đối tác có thể bắt đầu kiểm thử bằng cách mô phỏng điểm tích hợp với các bên khác. Để giúp bạn lập kế hoạch tích hợp, hướng dẫn này sẽ cung cấp tài liệu toàn diện về cách tích hợp Protected Audience với ứng dụng Android. Tài liệu này có thể bao gồm các tính năng chưa được triển khai ở giai đoạn hiện tại của Hộp cát về quyền riêng tư trong Bản dùng thử cho nhà phát triển Android. Trong những trường hợp này, hướng dẫn về tiến trình sẽ được cung cấp.

Quy trình tích hợp Protected Audience bao gồm 4 bước chính theo nhiều loại đối tác công nghệ quảng cáo:

 1. Người mua tạo đối tượng tuỳ chỉnh.
 2. Quy trình chọn quảng cáo chọn quảng cáo thắng thầu.
  1. Ứng dụng của người bán bắt đầu quá trình lựa chọn quảng cáo.
  2. Dịch vụ quảng cáo thực thi mã đặt giá thầu và lọc bên mua.
  3. Dịch vụ quảng cáo thực thi mã quyết định bên bán.
 3. Quảng cáo thắng thầu được hiển thị trong ứng dụng của người bán.
 4. Báo cáo về lượt hiển thị quảng cáo được cung cấp cho cả người mua và người bán.

Sơ đồ dưới đây minh hoạ các bước này:

Sơ đồ trực quan về quy trình lựa chọn quảng cáo.
Quy trình lựa chọn quảng cáo và quản lý đối tượng tuỳ chỉnh cho Protected Audience.

Thuật ngữ

 • Nhà quảng cáo: Một công ty tương tác với người dùng thông qua việc mua khoảng không quảng cáo.
 • Nhà xuất bản: Một công ty bán khoảng không quảng cáo cùng nội dung của họ.
 • Người mua: Một công ty công nghệ quảng cáo hỗ trợ nhà quảng cáo mua khoảng không quảng cáo.
 • Người bán: Một công ty công nghệ quảng cáo hỗ trợ nhà xuất bản bán khoảng không quảng cáo.
 • Mạng: Một công ty công nghệ quảng cáo đóng vai trò vừa là người mua vừa là người bán.
 • Thuộc sự sở hữu và điều hành: Một công ty đóng vai trò là nhà xuất bản, người bán và người mua.
 • Đối tác tích hợp: Bất cứ công ty nào mà bạn cần hợp tác để tích hợp thành công với Protected Audience.

Điều kiện tiên quyết, sự tham gia của đối tác tích hợp và cách thiết lập

Phần này trình bày một bộ hoạt động ban đầu để giúp bạn hiểu cách hoạt động của Protected Audience, cách bắt đầu tích hợp Protected Audience và cách tương tác với các đối tác tích hợp khi triển khai Protected Audience. Các hoạt động này có thể thực hiện đồng thời.

Sơ đồ cho biết hướng dẫn phát hành các tính năng của Protected Audience.
Hướng dẫn phát hành các tính năng của Protected Audience.

Làm quen với Protected Audience

Bước đầu tiên là làm quen với các dịch vụ và API Protected Audience.

 1. Bắt đầu bằng cách đọc đề xuất thiết kế để làm quen với Protected Audience API và các tính năng của API này.
 2. Đọc hướng dẫn cho nhà phát triển để tìm hiểu cách kết hợp mã và lệnh gọi API mà bạn cần cho các trường hợp sử dụng của mình, cũng như các dịch vụ cần thiết cho việc tích hợp với Protected Audience.
 3. Gửi ý kiến phản hồi về việc thiết kế và triển khai tài liệu, dịch vụ và Protected Audience API.
 4. Đăng ký nhận thông tin cập nhật để luôn nắm được các tính năng mới nhất của Hộp cát về quyền riêng tư.

Thiết lập và kiểm thử ứng dụng mẫu

Sau khi đã làm quen với các khái niệm cơ bản về Protected Audience nêu trên, bạn nên thiết lập và kiểm thử các ứng dụng mẫu.

 1. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu quá trình tích hợp, hãy thiết lập môi trường phát triển bằng Bản dùng thử Hộp cát về quyền riêng tư cho nhà phát triển phiên bản mới nhất.
 2. Thiết lập điểm cuối máy chủ bắt buộc. Hãy sử dụng trình mô phỏng mẫu với giải pháp kiểm thử API mà bạn muốn để khởi động quy trình này.
 3. Phát triển nhánh và chạy mã trong ứng dụng mẫu của chúng tôi để làm quen với cách quản lý đối tượng tuỳ chỉnh, quy trình lựa chọn quảng cáo và báo cáo lượt hiển thị.

Sự tham gia của đối tác tích hợp

Lên lịch thảo luận với các đối tác tích hợp để bàn về việc kiểm thử và sử dụng Protected Audience trên Android, bao gồm cả hình thức tín hiệu được truyền giữa các bên. Đối với người mua, phiên thảo luận nên đưa vào các chiến lược để tạo và tham gia vào đối tượng tuỳ chỉnh. Chiến lược này có thể bao gồm các cuộc thảo luận về cách xác định đối tượng. Cộng tác với các đối tác tích hợp để xác định tiến trình tích hợp, từ bước kiểm thử ban đầu cho đến khi áp dụng, và những khía cạnh mà mỗi bên chịu trách nhiệm trong quá trình thiết kế.

Thiết lập bản beta (Có trong Quý 4)

Đăng ký cho tổ chức của bạn tham gia Hộp cát về quyền riêng tư trên Android. Việc đăng ký là cần thiết nhằm đảm bảo nhà phát triển công nghệ quảng cáo hoạt động theo các chính sách của Hộp cát về quyền riêng tư, đồng thời cho phép nhà phát triển công nghệ quảng cáo xác định danh tính của mình trên nhiều SDK và miền.

Cân nhắc về kiến trúc

Đối với cả người mua và người bán, Protected Audience mang đến khả năng chạy phiên đấu giá quảng cáo trên thiết bị. Bạn và các đối tác tích hợp nên chú ý đến một số yếu tố quan trọng cần cân nhắc trong thiết kế của mình:

Đối tượng và quảng cáo tái tiếp thị được lưu trữ trên thiết bị

Trái ngược với việc lưu trữ quảng cáo hoàn toàn trên máy chủ ngày nay, thông tin về đối tượng và quảng cáo tái tiếp thị được lưu trữ trên thiết bị. Các quảng cáo theo bối cảnh không phụ thuộc vào dữ liệu trong thiết bị để nhắm mục tiêu sẽ tiếp tục ở trên máy chủ. Các nền tảng công nghệ quảng cáo cần mở rộng xem xét nhu cầu quảng cáo trải rộng giữa các máy chủ và thiết bị.

Quá trình đặt giá thầu và đấu giá diễn ra trên thiết bị

Ngoài việc chạy phiên đấu giá trên máy chủ, nền tảng công nghệ quảng cáo hiện có cơ hội đặt giá và xếp hạng nhu cầu quảng cáo được lưu trữ trên thiết bị.

Một phương pháp phổ biến là các công ty công nghệ quảng cáo chạy phiên đấu giá cho quảng cáo theo bối cảnh như hiện nay. Sau khi hoàn tất phiên đấu giá, người bán có thể chọn chạy phiên đấu giá trên thiết bị để đánh giá nhu cầu tái tiếp thị được lưu trữ trên thiết bị. Do các quy trình này hiện chạy trên thiết bị, bạn cần ghi nhớ các giới hạn hiện có để đảm bảo phiên đấu giá chạy khép kín, đúng như cách các đối tác tích hợp thiết kế trong nhiều trường hợp sử dụng của hoạt động tái tiếp thị.

Chiến lược dữ liệu

Các nền tảng công nghệ quảng cáo nên xem xét kiểu dữ liệu dùng trong phiên đấu giá. Hiện nay, thông tin này được thu thập từ nhiều nguồn và sau đó được tập trung trên máy chủ. Phiên đấu giá trong Protected Audience cung cấp một số đường dẫn để truyền dữ liệu đó. Ví dụ: Các tín hiệu theo thời gian thực, chẳng hạn như ngân sách còn lại, được lấy từ dịch vụ khoá-giá trị là tín hiệu đáng tin, trong khi các tín hiệu bối cảnh như thời gian trong ngày được gửi từ người bán khi chạy phiên đấu giá. Các tín hiệu này sẽ được giải thích kỹ hơn trong các phần liên quan của hướng dẫn này.

Xây dựng giải pháp

Có một số giai đoạn chính trong quá trình chạy phiên đấu giá bằng Protected Audience. Người mua phải xây dựng đối tượng, cung cấp dữ liệu đặt giá thầu, nhắm mục tiêu quảng cáo đến đối tượng và thiết lập tính năng đặt giá thầu. Người bán phải định cấu hình và kích hoạt phiên đấu giá, tính điểm quảng cáo đề xuất và chọn quảng cáo chiến thắng. Một số giai đoạn yêu cầu sự hợp tác giữa cả hai bên để đảm bảo phiên đấu giá có thể thực thi đúng cách. Các phần sau đây mô tả chi tiết từng giai đoạn, đồng thời nêu rõ bên chịu trách nhiệm triển khai từng giai đoạn.

Người mua: Xây dựng đối tượng

Người mua thường quản lý đối tượng tuỳ chỉnh. Vì đối tượng tuỳ chỉnh được quản lý trên thiết bị, nên API để quản lý đối tượng tuỳ chỉnh được thiết kế để được gọi trên thiết bị.

Nếu có SDK của riêng mình trong ứng dụng nhà quảng cáo, bạn có thể triển khai trực tiếp mã này thông qua joinCustomAudience().

Nếu không có mã SDK riêng trên thiết bị, bạn có thể cân nhắc việc hợp tác với những đối tác tích hợp nào hiện cũng đồng thời là nhà cung cấp SDK. Hãy tìm kiếm và làm việc với đối tác này để xác định hợp đồng và quy trình xác định, quản lý đối tượng tuỳ chỉnh. Hướng dẫn này sử dụng thuật ngữ "người mua", bất kể bạn sử dụng phương pháp nào. Một số phương pháp ví dụ bao gồm:

 • Là người mua, hãy yêu cầu nhà quảng cáo xác định đối tượng. SDK của đối tác tích hợp trên thiết bị có thể gửi sự kiện ứng dụng cho người mua. Khi đáp ứng các tiêu chí đã xác định trước, người mua sẽ gửi thông báo tới SDK để thay mặt cho người mua tham gia đối tượng tuỳ chỉnh trên ứng dụng.
 • SDK có thể trực tiếp sở hữu đối tượng đó. Nhà quảng cáo làm việc với nhà cung cấp SDK để xác định đối tượng. SDK này giám sát các sự kiện ứng dụng và tham gia vào đối tượng tại thời điểm thích hợp, đồng thời thông báo cho người mua rằng một người dùng đã tham gia đối tượng.

Chiến dịch tái tiếp thị nguyên mẫu: Thiết kế đối tượng tuỳ chỉnh

Đối tượng tuỳ chỉnh là một nhóm người dùng có cùng mối quan tâm và có thể nhận quảng cáo được cá nhân hoá. Người mua có thể giúp nhà quảng cáo xây dựng đối tượng tuỳ chỉnh trong ứng dụng dựa trên hoạt động của người dùng.

Protected Audience thiết lập một vùng chứa cho đối tượng tuỳ chỉnh liên kết với mức độ tương tác cụ thể của người dùng tuỳ chỉnh do nhà quảng cáo xác định. Dữ liệu này bao gồm tập hợp các quảng cáo đề xuất có thể hiển thị với đối tượng đó, cũng như tập hợp dữ liệu và logic giá thầu tuỳ chỉnh có thể dùng trong một phiên đấu giá để lọc và định giá quảng cáo.

Thiết lập và nguyên mẫu

Những điều cần lưu ý khi thiết kế

Người mua có thể hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng bằng cách định cấu hình đối tượng tuỳ chỉnh. Điều này bao gồm việc xác định logic đặt giá thầu cho loại quảng cáo hoặc chiến dịch nhắm đến đối tượng này, xác định danh sách quảng cáo đề xuất cũng như những yếu tố cần cân nhắc tương tự. Phần này bao gồm những điều cần lưu ý khi thiết kế để điền sẵn và sử dụng một số trường chính trong đối tượng tuỳ chỉnh.

URL logic đặt giá thầu

Vì các phiên đấu giá được thực thi trên thiết bị, nên người mua cần triển khai điểm cuối có thể trả về logic đặt giá thầu dưới dạng JavaScript. Hướng dẫn cho nhà phát triển của chúng tôi mô tả các chữ ký của phương thức cần thiết. Logic đặt giá thầu có quyền truy cập vào một số tín hiệu nhất định về người dùng trong phiên đấu giá, như được mô tả trong một số phần tiếp theo. Chúng tôi sẽ giải thích logic đặt giá thầu và cách thiết lập tín hiệu người dùng ở phần sau của bài viết này.

Tín hiệu đặt giá thầu của người dùng

Người mua có thể sử dụng UserBiddingSignals để truyền thông tin mà nhà quảng cáo hoặc người mua có về người dùng cho các phiên đấu giá sau này trên thiết bị. Trong đó có thể bao gồm các thông tin như:

 • Đối tượng khác mà người dùng được thêm vào.
 • Thông tin chi tiết của bên thứ nhất mà nhà quảng cáo có về người dùng.

Vì các tín hiệu này có sẵn trong phiên đấu giá, nên người mua có thể thực hiện các hoạt động đặt giá thầu tuỳ chỉnh trong phiên đấu giá, bao gồm:

 • Tăng hoặc giảm giá thầu dựa trên các tín hiệu đặt giá thầu.
 • Lọc ra những quảng cáo cụ thể khỏi phiên đấu giá.

Dữ liệu đặt giá thầu đáng tin cậy

Trong quá trình triển khai Protected Audience, người mua có thể truy cập vào thông tin theo thời gian thực trong phiên đấu giá từ dịch vụ khoá-giá trị. Là một cơ chế tạm thời, người bán và người mua có thể tìm nạp các tín hiệu đặt giá thầu này từ mọi dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ mà họ đang tự vận hành. Ví dụ phổ biến nhất là tra cứu phần ngân sách còn lại cho quảng cáo. Trong quá trình phát triển, bạn có thể mô phỏng dịch vụ này và có thể phát triển dựa trên điểm cuối mô phỏng này. Hãy xem thư mục FledgeServerSpec trong kho lưu trữ ứng dụng mẫu của chúng tôi trên GitHub để biết hướng dẫn thiết lập.

Trường TrustedBiddingData bao gồm một URL và một tập hợp các khoá. Dưới đây là một số yếu tố mà bạn nên cân nhắc khi thiết kế loại cấu trúc chính để sử dụng:

 • Cách tiếp cận đơn giản là sử dụng khoá liên kết 1:1 với đối tượng đang được tạo. Sau đó, dịch vụ khoá-giá trị có thể chứa tất cả thông tin liên quan đến đối tượng đó.
 • Ngân sách và trạng thái quảng cáo là những yếu tố quan trọng cần xem xét trong thời gian thực.
 • Có thể dùng giá thầu tối đa hoặc các tín hiệu khác để định giá quảng cáo trong phiên đấu giá. Có thể đưa thông tin này vào quảng cáo trong danh sách AdData. Tuy nhiên, việc lưu thông tin này vào dịch vụ khoá-giá trị cho phép thông tin đó được cập nhật dễ dàng hơn khi cần.

Danh sách AdData

Khi xây dựng chiến dịch tái tiếp thị, nhà quảng cáo thường cân nhắc nhiều loại quảng cáo để phân phát cho người dùng trong một đối tượng, chẳng hạn như quảng cáo nhiều mức chiết khấu dựa trên mức độ tương tác trước đó của người dùng với ứng dụng. Đối tượng tuỳ chỉnh bao gồm danh sách AdData chứa quảng cáo đề xuất.

Lượng thông tin cần đưa vào mỗi quảng cáo là do người mua quyết định. Một số điều cần lưu ý:

 • Bạn có thể cập nhật danh sách AdData theo 2 cách:
  • Khi có một hoạt động được hiển thị ở nền trước, ứng dụng có thể bắt đầu danh sách khi tham gia cùng người dùng trong đối tượng tuỳ chỉnh.
  • Trong quá trình cập nhật hằng ngày, ứng dụng sẽ tìm nạp dữ liệu ở chế độ nền. Thiết bị gửi yêu cầu đến daily_update_url trong lệnh gọi joinCustomAudience và đợi phản hồi, trong đó bao gồm danh sách AdData đã cập nhật.
 • Có thể yêu cầu thêm thông tin về quảng cáo tại thời điểm đấu giá. Trước khi đấu giá, thiết bị gửi yêu cầu đến dịch vụ khoá-giá trị của người mua (được cung cấp trong trường trustedBiddingData của joinCustomAudience). Dịch vụ khoá-giá trị là một dịch vụ mới nằm trong quá trình triển khai Protected Audience của người mua. Thông tin chi tiết về dịch vụ này được giải thích ở phần sau của tài liệu này.
 • Việc thêm mã nhận dạng mẫu quảng cáo cho quảng cáo có thể giúp bạn thực hiện một số thao tác trên các mẫu quảng cáo cụ thể. Ví dụ: nhà quảng cáo có thể tạm dừng các mẫu quảng cáo cụ thể và bạn có thể lấy các nhận dạng (ID) quảng cáo đó từ dịch vụ khoá-giá trị theo thời gian thực, sau đó khớp với quảng cáo trong danh sách AdData.

AdData phải bao gồm render_url. URL hiển thị của quảng cáo tái tiếp thị thắng thầu dùng để hiển thị quảng cáo. Một số yếu tố nên cân nhắc:

 • URL hiển thị có ngưỡng k-anonymity, vì vậy hãy tránh đưa vào các thông số hẹp. Thông tin thêm về ngưỡng k-anonymity sẽ được công bố sau.
 • URL này phải chứa tất cả thông tin cần thiết để hiển thị quảng cáo. Ví dụ: nếu bạn muốn hiển thị một số sản phẩm, hãy nhúng mã sản phẩm làm thông số trong URL.

Trong khi tạo nguyên mẫu, trường bắt buộc duy nhất là renderUri trỏ đến thành phần hiển thị của quảng cáo. Bạn có thể bỏ qua trường siêu dữ liệu trong AdData khi tạo giải pháp. Khi chuyển giải pháp sang giai đoạn phát hành chính thức, bạn nên xem xét siêu dữ liệu phù hợp với mình vì siêu dữ liệu có thể được dùng để điều chỉnh giá thầu trong quá trình tạo giá thầu.

Thời gian kích hoạt và thời gian hết hạn

Bạn có thể sử dụng các trường thời gian kích hoạt và hết hạn để hỗ trợ các trường hợp sử dụng mà đối tượng tuỳ chỉnh chỉ đủ điều kiện tham gia đấu giá trong một khoảng thời gian xác định trước. Xin lưu ý rằng có một số giới hạn nhất định về khoản thời gian kích hoạt có thể bị trì hoãn và delta giữa thời gian kích hoạt và thời gian hết hạn. Ví dụ về trường hợp sử dụng:

 • Người dùng cũ (ví dụ: người dùng không tương tác với ứng dụng của nhà quảng cáo trong 7 ngày qua)
  • Mỗi khi người dùng mở ứng dụng, người mua có thể gọi joinCustomAudience và định cấu hình activation_time thành dấu thời gian 7 ngày sau đó.
  • Đối tượng sẽ đủ điều kiện đặt giá thầu nếu đã 7 ngày kể từ lần gần nhất người dùng mở ứng dụng.
 • Đối tượng theo mùa (đối tượng chỉ hợp lệ trong một khung thời gian cụ thể trong tương lai gần)
  • Người mua có thể bắt đầu xác định trước đối tượng tuỳ chỉnh chỉ đủ điều kiện đặt giá thầu trong một khoảng thời gian xác định trước trong tương lai (gần).
  • Ví dụ: nếu nhà quảng cáo kết thúc chiến dịch mùa hè tại Hoa Kỳ trong năm 2022, thì người mua có thể gọi joinCustomAudience và định cấu hình activation_time thành thứ Bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022. Nếu chiến dịch chỉ chạy trong một tuần, người mua có thể đặt ngày hết hạn là ngày 27 tháng 8 năm 2022, sau đó đối tượng tuỳ chỉnh sẽ được nền tảng lọc ra trong quá trình lựa chọn quảng cáo và thu thập rác sau cùng.

Người mua và người bán: Lựa chọn quảng cáo

Việc lựa chọn quảng cáo yêu cầu sự hợp tác giữa người mua và người bán. Có thể xem đây là quy trình 4 bước:

 1. Người bán xác định chiến lược dàn xếp.
 2. Người bán định cấu hình phiên đấu giá và bắt đầu lựa chọn quảng cáo.
 3. Người mua được mời tham gia phiên đấu giá thông qua cấu hình do người bán xác định. Thực thi logic đặt giá thầu của người mua để chọn quảng cáo đề xuất và giá thầu.
 4. Thực thi logic quyết định của người bán để chấm điểm ứng viên và chọn quảng cáo thắng thầu.

Để phát triển dễ dàng, bạn có thể mô phỏng phản hồi dịch vụ cho người mua và người bán (bao gồm cả logic đặt giá thầu và logic chấm điểm) để tập trung vào việc phát triển những nội dung có liên quan đến trường hợp sử dụng của mình. Hãy xem thư mục FledgeServerSpec trên GitHub để biết hướng dẫn về cách thiết lập điểm cuối mô phỏng, hoặc hướng dẫn cho nhà phát triển để biết hướng dẫn về cách ghi đè nhu cầu tìm nạp JavaScript từ xa.

Người bán: Xác định chiến lược dàn xếp

Mục đích của Protected Audience là hỗ trợ quy trình dàn xếp kiểu thác nước. Khía cạnh này đang trong quá trình phát triển và chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin khi có sẵn. Bây giờ, hãy tham khảo đề xuất thiết kế cho quy trình dàn xếp kiểu thác nước của Protected Audience.

Người bán: Định cấu hình phiên đấu giá

Người bán chịu trách nhiệm định cấu hình phiên đấu giá, cung cấp thông tin cho quy trình lựa chọn quảng cáo. Người bán có thể chọn cung cấp thông tin cho mọi bên hoặc chỉ một số bên được chọn. Trong đó có thể bao gồm thông tin bạn có hoặc thông tin bạn đưa vào thay mặt người mua.

Thiết lập và nguyên mẫu

 • Người bán có thể định cấu hình và bắt đầu phiên đấu giá bằng cách thiết lập đối tượng AdSelectionConfig và sử dụng API AdSelection. Kích hoạt phiên đấu giá bằng cách gọi selectAds().
 • Xem hướng dẫn cho nhà phát triển để biết cách triển khai và thông tin chi tiết về việc sử dụng API.

Những điều cần lưu ý khi thiết kế

Phần này bao gồm các cân nhắc về thiết kế để điền và sử dụng các trường chính khi định cấu hình quá trình chọn quảng cáo.

 • Môi trường thực thi riêng tư chỉ bao gồm các quảng cáo thuộc đối tượng tuỳ chỉnh trên thiết bị, vì vậy, việc tạo trước yêu cầu quảng cáo theo bối cảnh cho phép bạn xem xét yêu cầu bổ sung.
 • Trước khi bạn bắt đầu quy trình lựa chọn quảng cáo, hãy chạy yêu cầu quảng cáo để thu thập thông tin từ người mua. Sau đó, hãy sử dụng thông tin này để định cấu hình quá trình lựa chọn quảng cáo.

 • Vì nhiều người mua có thể đã tạo đối tượng tuỳ chỉnh trên thiết bị, nên người bán phải sử dụng trường người mua đối tượng tuỳ chỉnh để cho thấy những người mua cụ thể cần đưa vào quy trình. Có nhiều cách để tạo danh sách này. Một số ví dụ bao gồm:

  • Danh sách tĩnh về người mua mà người bán luôn muốn đưa vào quy trình.
  • Danh sách người mua cho thấy họ muốn tham gia vào lượt phản hồi quảng cáo. Tuỳ chọn này sẽ hữu ích nếu người bán làm việc với Ad Exchange và có thể không có đầy đủ kiến thức về tất cả người mua.
 • Người bán có thể truyền thông tin vào quy trình theo nhiều cách:

  • Tất cả người mua và người bán tham gia vào phiên đấu giá trong thời gian chạy riêng tư đều có thể sử dụng trường tín hiệu lựa chọn quảng cáo. Hãy sử dụng trường này để cung cấp thông tin về cơ hội quảng cáo (chẳng hạn như kích thước quảng cáo và định dạng quảng cáo).
  • Trường tín hiệu từ mỗi người mua được chuyển tiếp đến một người mua cụ thể để sử dụng trong quy trình đặt giá thầu. Thông tin này do người mua cung cấp và bạn (với tư cách là người bán) cần xem xét cách lấy thông tin này trên thiết bị để sử dụng trong quá trình lựa chọn quảng cáo.
  • Trường tín hiệu người bán là cách cuối cùng để người bán truyền thông tin vào quy trình này. Với tư cách người bán, bạn sử dụng các tín hiệu này khi chấm điểm và lọc quảng cáo, chẳng hạn như bật tính năng kiểm tra an toàn thương hiệu.

Người mua: Đặt giá thầu cho vùng quảng cáo

Thiết lập và nguyên mẫu

 • Người mua có thể thêm logic đặt giá thầu vào hàm JavaScript generateBid(). Hàm này được phân phát từ thông số biddingLogicUrl được đặt khi tạo CustomAudience. Bạn có thể thiết lập dịch vụ mô phỏng bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật được cung cấp sẵn hoặc triển khai điểm cuối này trên máy chủ thực.
 • Xem hướng dẫn cho nhà phát triển để biết cách triển khai và thông tin chi tiết về việc sử dụng API.

Những điều cần lưu ý khi thiết kế

 • Logic đặt giá thầu được thực thi trên thiết bị và một số tín hiệu dùng trong phiên đấu giá được truy vấn theo thời gian thực. Tham khảo danh sách các giới hạn để biết những điều kiện ràng buộc.
 • Đối với một số trường hợp sử dụng quảng cáo, bạn phải làm việc với người bán để đảm bảo rằng bạn có nhiều quảng cáo đề xuất và giá thầu các quảng cáo này được xem xét trên thiết bị.

Thiết kế logic đặt giá thầu

Logic đặt giá thầu của người mua cần được triển khai thông qua JavaScript và được thực thi trên thiết bị. Hướng dẫn cho nhà phát triển có thông tin về chữ ký bắt buộc và thông tin về nhiều thông số được truyền trong phiên đấu giá. Logic đặt giá thầu trên thiết bị có quyền truy cập vào các thông tin bổ sung, được truyền dưới dạng thông số cho hàm generateBid().

Cung cấp dữ liệu đặt giá thầu

Tín hiệu đặt giá thầu theo thời gian thực thông qua dịch vụ khoá-giá trị

Với tư cách người mua, bạn có thể tìm nạp các tín hiệu theo thời gian thực trong một phiên đấu giá từ dịch vụ khoá-giá trị mà bạn sở hữu. Bạn có thể tìm thấy cách triển khai ban đầu của dịch vụ này trong kho lưu trữ Hộp cát về quyền riêng tư công khai, hoặc bạn có thể tạo dịch vụ của riêng mình. URL của dịch vụ này được chỉ định làtrustedBiddingUrl trong đối tượng tuỳ chỉnh, và nền tảng cố gắng sử dụng trusted_bidding_signals parameter để tìm nạp và cung cấp dữ liệu cho hàm generateBid của bạn. Bạn cần thiết lập cấu trúc khoá của riêng mình.

Tín hiệu theo bối cảnh và người dùng

Hàm generateBid có quyền truy cập vào các tín hiệu người dùng bổ sung khi chạy phiên đấu giá trên thiết bị. Các tín hiệu này được truyền thông qua các trường contextual_signalsper_buyer_signals. Các trường này đều là đối tượng JSON có định dạng cần được người mua và người bán xác định.

Trường contextual_signals bao gồm thông tin có thể liên quan đến người dùng. Đối tượng giữ các tín hiệu này do chính Protected Audience tạo ra và được truyền sang logic đặt giá thầu. Hiện tại, đối tượng này được truyền dưới dạng đối tượng trống. Nếu bạn cho rằng một tín hiệu bối cảnh về người dùng có thể phù hợp với trường hợp sử dụng của mình, hãy gửi ý kiến phản hồi để được xem xét.

Trường per_buyer_signals được cung cấp cho logic đặt giá thầu. Người bán đặt các giá trị này khi tạo cấu hình đấu giá. Người mua và người bán cần cộng tác để đảm bảo dữ liệu này có trên thiết bị và được truyền sang logic đặt giá thầu. Một số ví dụ về cách sử dụng trường này bao gồm:

 • Lọc để đảm bảo an toàn thương hiệu. Người bán có thể cho người mua biết một số thông tin phân loại về ứng dụng đang yêu cầu quảng cáo, người mua có thể sử dụng thông tin này để lọc ra một số quảng cáo nhất định.
 • Gửi không gian embedding cho mô hình máy học để xem xét thông tin theo bối cảnh.

Người bán: Tính điểm và chọn quảng cáo thắng thầu

Thiết lập và nguyên mẫu

 • Người bán có thể thêm logic tính điểm vào hàm JavaScript scoreAd() được phân phát từ tham số scoringLogicUrl được đặt khi tạo AdSelectionConfig. Bạn có thể thiết lập dịch vụ mô phỏng bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật được cung cấp sẵn hoặc triển khai điểm cuối này trên máy chủ thực.
 • Xem hướng dẫn cho nhà phát triển để biết cách triển khai và thông tin chi tiết về việc sử dụng API.

Thiết kế logic tính điểm

Người bán triển khai logic chấm điểm trong JavaScript (được thực thi trên thiết bị). Hướng dẫn cho nhà phát triển có thông tin về chữ ký bắt buộc và thông tin về nhiều thông số được truyền trong phiên đấu giá. Bên cạnh đó, logic tính điểm trên thiết bị có quyền truy cập vào các thông tin bổ sung, được truyền dưới dạng thông số cho hàm scoreAd.

Cung cấp dữ liệu tính điểm

Tín hiệu chấm điểm theo thời gian thực thông qua dịch vụ khoá-giá trị

Với tư cách người bán, bạn có thể tìm nạp các tín hiệu theo thời gian thực trong một phiên đấu giá từ dịch vụ khoá-giá trị mà bạn sở hữu. Bạn có thể tìm thấy cách triển khai ban đầu dịch vụ này trong kho lưu trữ công khai về Hộp cát về quyền riêng tư. URL của dịch vụ này được chỉ định là trustedScoringUri trong cấu hình đấu giá, và nền tảng cố gắng sử dụng thông số trusted_scoring_signals để tìm nạp và cung cấp dữ liệu cho hàm scoreAd của bạn. Bạn nên thiết lập cấu trúc khoá của riêng mình.

Tín hiệu theo bối cảnh và người dùng

Hàm scoreAd có quyền truy cập vào các tín hiệu người dùng bổ sung khi chạy phiên đấu giá trên thiết bị. Các tín hiệu này được truyền đến hàm tính điểm thông qua trường contextual_signal. Trường này chứa các đối tượng JSON có định dạng do người mua và người bán xác định.

Trường contextual_signal bao gồm thông tin theo bối cảnh có thể liên quan đến người dùng. Đối tượng giữ các tín hiệu này do Đối tượng bảo vệ tạo ra và được truyền sang logic tính điểm. Đối tượng này được truyền dưới dạng đối tượng trống. Nếu bạn cho rằng một tín hiệu về người dùng có thể phù hợp với trường hợp sử dụng của mình, hãy gửi ý kiến phản hồi để được xem xét.

Người bán: Hiển thị quảng cáo

Người bán cần hiển thị quảng cáo thắng thầu. Hãy tham khảo đề xuất thiết kế để biết thêm thông tin về cách hiển thị quảng cáo thắng thầu. Phần này vẫn đang trong quá trình thiết kế.

Báo cáo kết quả hiển thị

Thiết lập và nguyên mẫu

 • Người mua và người bán có thể thêm logic báo cáo vào hàm JavaScript reportWin() (được phân phát từ thông số biddingLogicUrl hoặc scoringLogicUrl). Bạn có thể thiết lập dịch vụ mô phỏng bằng cách sử dụng thông số kỹ thuật được cung cấp sẵn hoặc triển khai điểm cuối này trên máy chủ thực.
 • Xem hướng dẫn cho nhà phát triển để biết cách triển khai và thông tin chi tiết về việc sử dụng API.

Những điều cần lưu ý khi thiết kế

Người mua và người bán phải triển khai hàm reportWin trong mã JavaScript được trả về từ các điểm cuối đã định cấu hình. Phương thức này cho phép bạn gửi dữ liệu về lại máy chủ.

Hộp cát về quyền riêng tư cũng cung cấp một API Báo cáo phân bổ để quản lý cấp sự kiện và báo cáo tổng hợp. Hãy đọc hướng dẫn tích hợp để biết thêm thông tin chi tiết.