เริ่มต้นใช้งาน Privacy Sandbox ในเว็บ

โครงการริเริ่ม Privacy Sandbox มีเป้าหมายที่จะสร้างเทคโนโลยีที่ทั้งปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้คนทางออนไลน์และช่วยให้บริษัทและนักพัฒนาซอฟต์แวร์มีเครื่องมือไว้สร้างธุรกิจดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ

ใครทำงานบน Privacy Sandbox

Chrome และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศรายอื่นๆ ได้เสนอข้อเสนอมากกว่า 30 รายการในปัจจุบัน ซึ่งดูได้ในแหล่งข้อมูลสาธารณะของกลุ่ม W3C ข้อเสนอนี้ครอบคลุม Use Case และข้อกำหนดมากมาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการใช้งานได้ใน Privacy Sandbox คืออะไร

ผู้เข้าร่วมกว่า 400 คนได้เข้าร่วมกลุ่ม W3C เพื่อแสดงความคิดเห็น ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงกลุ่มธุรกิจการโฆษณาบนเว็บและกลุ่มชุมชนด้านความเป็นส่วนตัว