API Chủ đề: hướng dẫn tích hợp

API Chủ đề dành cho Android được thiết kế để hỗ trợ hoạt động quảng cáo dựa trên mối quan tâm mà không cần dựa vào giá trị nhận dạng trên nhiều ứng dụng.

Nhà quảng cáo muốn phân phát những quảng cáo phù hợp với mối quan tâm của người dùng. Ví dụ: nếu người dùng quan tâm đến thông tin về nấu ăn, họ có thể thấy quảng cáo về nấu ăn phù hợp hơn là quảng cáo không liên quan đến mối quan tâm của họ.

Quảng cáo dựa trên mối quan tâm (IBA) là một hình thức quảng cáo được cá nhân hoá, trong đó quảng cáo được chọn dựa trên mối quan tâm của người dùng. Với Hộp cát về quyền riêng tư trên Android, những mối quan tâm này bắt nguồn từ các ứng dụng mà người dùng đã tương tác. Quảng cáo này khác với quảng cáo theo bối cảnh vốn chỉ dựa trên mối quan tâm bắt nguồn từ nội dung đang xem. IBA cho phép ứng dụng hiển thị quảng cáo phù hợp và hấp dẫn hơn quảng cáo theo bối cảnh.

IBA thường liên quan đến hoạt động giao tiếp giữa ứng dụng, người bán và người mua. Hướng dẫn này dành cho tất cả các bên, bao gồm cả các mạng và công nghệ quảng cáo hoạt động với vai trò vừa là người mua vừa là người bán.

API Chủ đề dự đoán các tín hiệu thô về mối quan tâm trên thiết bị dựa trên hoạt động dùng ứng dụng của người dùng. Những tín hiệu này, còn gọi là chủ đề, được chia sẻ với các nhà quảng cáo để hỗ trợ IBA mà không cần phải theo dõi từng người dùng trên các ứng dụng.

Có một số vấn đề cực kỳ quan trọng cần cân nhắc khi triển khai quảng cáo dựa trên mối quan tâm bằng API Chủ đề:

 • Suy luận về mối quan tâm của người dùng sẽ được xử lý trên thiết bị: Thông tin của người dùng về việc chính xác thì đâu là những ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của họ vẫn được lưu trên thiết bị và quyền riêng tư sẽ được bảo vệ. Mô hình này trái ngược với mô hình thường dùng hiện tại là gửi dữ liệu của người dùng trên nhiều ứng dụng và xử lý dữ liệu đó ở bên ngoài thiết bị, trên máy chủ công nghệ quảng cáo. Một số hình thức xử lý vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trên các máy chủ công nghệ quảng cáo, chẳng hạn như sử dụng các tín hiệu do API Chủ đề cung cấp trong các mô hình cá nhân hoá và tối ưu hoá để lựa chọn quảng cáo.

 • Người mua và nhà quảng cáo phụ thuộc vào bên bán: Để nhận được chủ đề, ứng dụng và SDK bên bán phải thiết lập một mức sử dụng bằng cách trở thành trình quan sát của API Chủ đề trong ít nhất 1 khoảng thời gian bắt đầu của hệ thống.

Thuật ngữ

 • Nhà quảng cáo: Một công ty tương tác với người dùng thông qua việc mua khoảng không quảng cáo
 • Nhà xuất bản: Một công ty bán khoảng không quảng cáo bên cạnh nội dung của họ
 • Người mua (hoặc bên mua): Một công ty công nghệ quảng cáo hỗ trợ nhà quảng cáo mua khoảng không quảng cáo
 • Người bán (hoặc bên bán): Một công ty công nghệ quảng cáo hỗ trợ nhà xuất bản trong việc bán khoảng không quảng cáo
 • Mạng: Một công ty công nghệ quảng cáo đóng vai trò vừa là người mua vừa là người bán
 • Thuộc quyền sở hữu và điều hành: Một công ty đóng vai trò là nhà xuất bản, người bán và người mua

Bàn thắng

Nếu IBA đóng vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn, thì bạn nên chạy một phiên bản API Chủ đề trong các trường hợp kinh doanh của ứng dụng mà mình sở hữu. Qua đó, chúng tôi có thể nhận được ý kiến phản hồi của bạn và hỗ trợ bạn định hình API đó. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn có thể bỏ chặn các thiết kế và hoạt động phát triển để có thể nhận được chủ đề khi bản beta ra mắt.

Tại thời điểm này, mục tiêu lập kế hoạch tích hợp cho Hộp cát về quyền riêng tư trên Bản dùng thử cho nhà phát triển Android bao gồm khả năng thực hiện những việc sau:

Đối với mọi công nghệ quảng cáo

 • Xem xét hệ thống phân loại Chủ đề và đưa ra ý kiến phản hồi về các chủ đề đi kèm.
 • Thử nghiệm các ứng dụng mẫu của API Chủ đề để xem dữ liệu chủ đề nào được trả về từ thuật toán phân loại trên thiết bị.
 • Cập nhật luồng ứng dụng và luồng SDK để bắt đầu gọi API Chủ đề.
 • Cập nhật giao thức để bắt đầu gửi các chủ đề trong yêu cầu quảng cáo.
 • Đăng ký công nghệ quảng cáo bằng Hộp cát về quyền riêng tư.

Đối với công nghệ quảng cáo của bên bán

 • Trở thành trình quan sát để thiết lập một mức sử dụng API Chủ đề. API Chủ đề là một tín hiệu mới, vì vậy, bạn nên cập nhật SDK để bắt đầu gọi API Chủ đề. Để truy xuất nhất quán các chủ đề, ứng dụng phải gọi API này ít nhất một lần cho mỗi khoảng thời gian bắt đầu của hệ thống. Cần tới 4 khoảng thời gian bắt đầu của hệ thống thì mới nhận được số lượng chủ đề tối đa (3 chủ đề) để gửi cùng với yêu cầu quảng cáo.
 • Đưa thông tin về API Chủ đề vào các yêu cầu quảng cáo. Đối với mỗi yêu cầu quảng cáo, hãy bắt đầu chia sẻ dữ liệu API Chủ đề với các đối tác bên mua. API Chủ đề dự định bổ sung các tín hiệu khác (chẳng hạn như tín hiệu theo bối cảnh) để giúp tìm thấy quảng cáo phù hợp cho khách truy cập nhất định.
 • Cộng tác trên một giao thức để chia sẻ chủ đề với các đối tác bên mua. API Chủ đề cần có từng SDK để làm việc với các đối tác phân phối thành phẩm để thoả thuận về cách chia sẻ dữ liệu API Chủ đề.

Đối với công nghệ quảng cáo của bên mua

 • Kết nối với các đối tác bên bán để xác nhận kế hoạch quan sát chủ đề và thiết lập mức sử dụng. Để nhận được chủ đề, nhà cung cấp bên bán phải gọi API Chủ đề ít nhất một lần cho mỗi khoảng thời gian bắt đầu của hệ thống.
 • Cộng tác trên một giao thức để nhận chủ đề từ các đối tác bên bán. Chủ đề là một tín hiệu mới mà các đối tác bên bán chia sẻ trong yêu cầu quảng cáo. Người tiêu dùng bên mua cần đảm bảo rằng họ trao đổi với các đối tác cung ứng về cách chia sẻ chủ đề.
 • Kết hợp các chủ đề trong mô hình đặt giá thầu và mô hình tối ưu hoá. API Chủ đề dự kiến sẽ bổ sung các tín hiệu khác như bối cảnh để giúp tìm thấy một quảng cáo phù hợp cho khách truy cập.

Điều kiện tiên quyết và cách thiết lập

Nhà phát triển ứng dụng, người bán và người mua nên làm theo các bước dưới đây để thiết lập và sử dụng API Chủ đề.

Làm quen với API

 1. Bắt đầu bằng cách đọc đề xuất thiết kế để làm quen với API Chủ đề và các tính năng của API này.
 2. Đọc hướng dẫn cho nhà phát triển để tìm hiểu cách kết hợp lệnh gọi mã và lệnh gọi API mà bạn cần cho các trường hợp sử dụng của mình.
 3. Xem xét hệ thống phân loại và đưa ra ý kiến phản hồi về những chủ đề có trong danh sách.
 4. Gửi ý kiến phản hồi về tài liệu này hoặc đề xuất thiết kế.
 5. Đăng ký nhận thông tin cập nhật về API Chủ đề. Việc này giúp bạn nắm được các tính năng mới ra mắt trong những bản phát hành sau này.

Thiết lập và kiểm thử ứng dụng mẫu

 1. Làm theo hướng dẫn trên trang này để thiết lập Hộp cát về quyền riêng tư trên SDK Android trong Android Studio.
 2. Phát triển nhánh và chạy mã trong phiên bản Java hoặc Kotlin của ứng dụng mẫu để làm quen với cách truy xuất chủ đề trên thiết bị.
 3. Trong khi kiểm thử, hãy thử nghiệm tên và nội dung mô tả với thông tin ứng dụng để thay đổi những chủ đề sẽ trả về từ thuật toán phân loại trên thiết bị.
 4. Sau khi bạn hiểu cách hoạt động của API ứng dụng khách và cách phân loại trên thiết bị, hãy dùng ứng dụng mẫu làm ví dụ hướng dẫn bạn tích hợp.

Lưu ý: Hãy xem xét cẩn thận mức độ hữu ích của dữ liệu chủ đề được trả về cho ứng dụng của bạn. Xác định những phương pháp mà bạn cho rằng có thể cải thiện hoạt động phân loại hoặc cách phân loại và gửi ý kiến phản hồi nếu bạn có đề xuất về hướng cải thiện cách phân loại.