Google Yayıncı Konsolu mesajları

Bu sayfada, Google Yayıncı Konsolu Sayfa İsteği sekmesini görüntülerken karşılaşabileceğiniz çeşitli mesajlar açıklanmaktadır. Her mesaja, bildirilen sorunun göreceli önemini belirten bir önem derecesi atanır.

GPT ile ilgili daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa destek seçeneklerine bakın.

Hata
GPT işlem gerçekleştirmesini engelleyen bir sorunla karşılaştı. Reklamların düzgün şekilde yüklenmesini sağlamak için bu düzeydeki mesajlar hemen ele alınmalıdır.
Uyarı
GPT bir işlem gerçekleştirirken sorunla karşılaştı ancak devam edebildi. İşlem başarılı veya başarısız olmuş olabilir. Bu seviyedeki mesajlar, düzenli olarak incelenmeli ve reklamların doğru şekilde yüklendiğinden emin olmak için gereken şekilde ele alınmalıdır.
Bilgi
GPT bir işlem gerçekleştirdi. Bu düzeydeki mesajlar tamamen bilgilendirme amaçlıdır ve dikkat edilmesi gerekmez.

Mesaj değişkenleri

Birçok Google Yayıncı Konsolu mesajı, hata ayıklamada faydalı ek bağlam sağlamak için değişkenler kullanır. Bu belgede, mesaj değişkenleri temsil ettikleri değeri açıklayan, büyük harfle başlayan dizeler olarak gösterilmektedir. Mesaj değişkenlerinin başında $ karakteri bulunur. Örneğin $DIVID, sayfanıza özgü bir <div> öğesinin kimliğini temsil eder.

Burada gösterilen mesajlar, Google Yayıncı Konsolu'nda gördüklerinizle tam olarak eşleşmeyebilir. Konsolda raporlanan belirli bir mesajı bulmakta sorun yaşıyorsanız mesajın sitenize özgü herhangi bir değer içermeyen bölümlerini aramayı deneyin.

Hata mesajları

Mesaj

403 HTTP Yanıtı: $ERROR.

Sorun

GPT reklam isteği, HTTP 403 ile reddedildi.

Hem standart hem de sınırlı reklam alanlarından GPT yüklenmeye çalışıldı.

Sorun

gpt.js, aynı sayfadaki standart ve sınırlı reklam alanlarından istendi.

ContentService artık kullanılamıyor. Bunun yerine içeriği doğrudan div öğelerine eklemek için tarayıcının yerleşik DOM API'lerini kullanın.

Sorun

ContentService API kullanımdan kaldırıldığı için artık kullanılamıyor.

googletag.display() öğesine iletilen div kimliği, tanımlanan herhangi bir alanla eşleşmiyor: $DIVID.

Sorun

Daha önce tanımlanmamış bir reklam alanı görüntülenmeye çalışıldı.

googletag.defineSlot hatası: $ADUNITPATH alanı oluşturulamıyor. "$DIVID" adlı div öğesi zaten başka bir alanla ilişkilendirilmiş: $OTHERADUNITPATH.

Sorun

Belirtilen div kimliğiyle reklam alanı oluşturulamıyor. Kimlik şu anda başka bir reklam alanıyla ilişkilendirilmiş.

googletag.defineSlot hatası: Sağlanan $ADUNITPATH reklam birimi yolu geçersiz. Daha fazla bilgi için https://support.google.com/admanager/answer/10477476 adresine bakın.

Sorun

Geçersiz olduğundan, belirtilen reklam birimi yoluyla reklam alanı oluşturulamıyor.

$TYPE etkinlik işleyicide istisna oluştu: "$ERROR".

Sorun

GPT etkinlik işleyici yürütülürken işlenmemiş bir istisnayla karşılaşıldı.

googletag.cmd işlevinde istisna oluştu: $ERROR.

Sorun

GPT komut sırasında bir işlev yürütülürken işlenmemiş bir istisnayla karşılaşıldı.

Uyarı mesajları

Mesaj

$ADFORMAT $ADUNITPATH istenmedi: Algılanan tarayıcı şu anda desteklenmiyor.

Sorun

Belirtilen sayfa dışı biçim geçerli tarayıcıda desteklenmiyor.

$ADFORMAT $ADUNITPATH istenmedi: Biçim sayfada zaten oluşturulmuş.

Sorun

Belirtilen sayfa dışı biçimde bir reklam sayfada zaten oluşturulmuş.

$ADFORMAT $ADUNITPATH istenmedi: Biçim şu anda yalnızca mobil cihazlarda destekleniyor.

Sorun

Belirtilen sayfa dışı biçim yalnızca mobil cihazlarda görüntülenebilir.

$ADFORMAT $ADUNITPATH istenmedi: Biçim şu anda yalnızca dikey yönü destekliyor.

Sorun

Belirtilen sayfa dışı biçim yalnızca dikey yönde görüntülenebilir.

$ADFORMAT $ADUNITPATH istenmedi: $FREQCAP olan sıklık sınırı aşıldı.

Sorun

Belirtilen sayfa dışı biçim, geçerli kullanıcı için kısa bir süre içinde maksimum sayıda gösterildi.

$ADFORMAT $ADUNITPATH istenmedi: GPT en üst düzey pencerede çalışmıyor.

Sorun

Belirtilen sayfa dışı biçim yalnızca en üstteki pencerede görüntülenebilir.

$ADFORMAT $ADUNITPATH istenmedi: Görüntü alanı, 2500 piksellik mevcut maksimum genişliği aşıyor.

Sorun

Görüntü alanı, geçerli cihazda belirtilen sayfa dışı biçim için izin verilen geçerli maksimum değeri aşıyor.

Sayfa mobil cihazlar için optimize edilmediğinden $ADFORMAT reklam alanı uygun değil: $ADUNITPATH.

Sorun

Belirtilen reklam alanı yalnızca mobil cihazlar için optimize edilmiş sayfalarda uygun.

$FORMAT $ADUNITPATH istenmedi: Yetersiz kullanıcı izni nedeniyle sıklık sınırının aşılıp aşılmadığını belirlemek için yerel depolama alanına erişilemiyor.

Sorun

Belirtilen sayfa dışı biçimin sıklık sınırının yetersiz kullanıcı izni nedeniyle aşılıp aşılmadığını belirlemek için yerel depolama alanına erişilemiyor.

GPT birden fazla kez yüklenmeye çalışıldı.

Sorun

gpt.js, aynı sayfa içinde aynı alandan birden çok kez istendi.

Beta anahtarları temizlenemiyor. $BETAKEY üzerinde clearTargeting() çağrıldı.

Sorun

Beta anahtarları temizlenmeye çalışıldı.

"$SERVICEORSLOT" için "$KEY" hedefleme özelliği bulunamıyor.

Sorun

Belirtilen hizmet veya alan için hedefleme anahtarı bulunamadı.

googletag.display'de hata: $ADUNITPATH alanı için DOM'de kimliği "$DIVID" olan div bulunamadı.

Sorun

Belirtilen div kimliğiyle ilişkili reklam alanı gösterilmeye çalışıldı, ancak sayfada bu kimliğe sahip div öğesi bulunamadı.

İşleyici kaydedilemedi. Bilinmeyen etkinlik türü: $TYPE.

Sorun

Bir etkinlik işleyici kaydedilmeye çalışıldı, ancak belirtilen etkinlik türü GPT tarafından tanımlanmadı.

GPT, sınırlı reklam işlevini etkinleştirmek için sınırlı reklam URL'sinden yüklenmelidir.

Sorun

GPT çerezsiz alandan yüklenmediğinden sınırlı reklam sunma modu etkinleştirilemedi.

GPT komut dosyası src sürümü $VERSION desteği sonlandırıldı. Sürüm, yakında sona erecek ve reklam gösteremeyecek. https://developers.google.com/publisher-tag/release-notes#2023-06-19

Sorun

Mevcut GPT sürümünün kullanımdan kaldırıldığı, yakında süresinin dolacağı ve reklam gösterilmeyeceği konusunda kullanıcıyı uyarır. https://developers.google.com/publisher-tag/release-notes#2023-06-19 adresine göz atın.

setCollapseEmptyDiv(false, true) çağrısı yoksayılıyor. Daraltılmış olarak başlayan alanlar boş olduklarında da daraltılmalıdır. Alan: $SLOT.

Sorun

Geçersiz bir collapseEmptyDiv() yapılandırması belirtildi. Belirtilen yapılandırma yoksayıldı.

Hizmet zaten etkin olduğundan $METHODNAME($ARGS) çağrısı yoksayılıyor.

Sorun

Belirtilen yöntem, PubAdsService etkinleştirildikten sonra çağrıldı.

Geçersiz bağımsız değişken: $METHODNAME($ARG). Geçerli değerler: $VALUES.

Sorun

Belirtilen GPT yöntemine geçersiz bir enum değeri geçirildi.

Geçersiz bağımsız değişkenler: $METHODNAME($ARGS).

Sorun

Belirtilen GPT yöntemine geçersiz bir bağımsız değişken geçirildi.

Geçersiz bağımsız değişkenler: $METHODNAME($ARGS). Tüm sıfır alanlı slot boyutları kaldırıldı.

Sorun

Belirtilen GPT yöntemine geçersiz bir bağımsız değişken geçirildi.

$KEY: $VALUE için $METHODNAME($ARGS) yöntemine geçersiz nesne iletildi.

Sorun

Belirtilen GPT yöntemine geçersiz bir nesne geçirildi.

Eski tarayıcı, kesişim gözlemleyicisini desteklemiyor ve geç oluşturma/getirme işleminin yanı sıra görüntülenebilirlik etkinliklerinin düzgün çalışmamasına neden oluyor.

Sorun

Eski tarayıcı, kesişim gözlemleyicisini desteklemiyor.

Yayıncı betaları $BETAKEYS,enableServices() çağrıldıktan sonra bildirildi.

Sorun

PubAdsService etkinleştirildikten sonra beta anahtarları bildirilmeye çalışıldı.

Yayıncı betaları yalnızca bir kez bildirilebilir. $BETAKEYS, betalar bildirildikten sonra eklendi.

Sorun

Beta anahtarları birden fazla kez beyan edilmeye çalışıldı.

Şu alan için yenileme kısıtlandı: $ADUNITPATH.

Sorun

Çok hızlı bir şekilde bir reklam alanı yenilenmeye çalışıldı. Yenileme isteği yoksayıldı.

SRA istekleri en fazla 30 reklam alanı içerebilir. $NUMATTEMPTED istendi, bu nedenle son $NUMIGNORED tanesi yoksayıldı.

Sorun

Tekli İstek Mimarisi (SRA) isteğine dahil edilmiş çok fazla reklam alanı bulunduğundan bazı alanların yüklenmesi engellendi.

Geçersiz eşlemeler eklendiğinden boyut eşleme boş: $MAPPINGS.

Sorun

Geçersiz eşlemeler belirtildiğinden bir SizeMappingBuilder oluşturulamadı.

$POSITION konumundaki alan nesnesinin türü yanlış.

Sorun

Belirtilen konumda clear() veya refresh() işlevine geçirilen bir diziye geçersiz bir slot nesnesi eklendi.

Hizmet etkinleştirilene kadar slotlar temizlenemez.

Sorun

PubAdsService.clear() yöntemi, hizmet etkinleştirilmeden önce çağrıldı.

googletag.Slot'taki getName artık kullanılmamaktadır ve kaldırılacaktır. Bunun yerine getAdUnitPath'i kullanın.

Sorun

googletag.Slot üzerindeki getName desteği sonlandırıldı.

setCorrelator kullanımdan kaldırıldı. Daha fazla bilgi için "Birden fazla reklam alanı için reklam öğesi seçimi" hakkındaki Google Ad Manager yardım sayfasına bakın: https://support.google.com/admanager/answer/183281.

Sorun

setCorrelator() yöntemi kullanımdan kaldırılmıştır.

updateCorrelator kullanımdan kaldırıldı. Daha fazla bilgi için "Birden fazla reklam alanı için reklam öğesi seçimi" hakkındaki Google Ad Manager yardım sayfasına bakın: https://support.google.com/admanager/answer/183281.

Sorun

updateCorrelator() yöntemi kullanımdan kaldırılmıştır.

Bilgi mesajları

Mesaj Açıklama

IAB Küresel Gizlilik Platformu Kullanıcı Rızası Yönetim Sağlayıcısı algılandı. Kullanıcı rızası bilgileri alınmaya çalışılıyor.

IAB Tech Lab Küresel Gizlilik Platformu kullanıcı izni API'sinden izin bilgilerini alma girişimi yapılıyor.

IAB Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası 2 sürümü Kullanıcı Rızası Yönetim Sağlayıcısı algılandı. Kullanıcı rızası bilgileri alınmaya çalışılıyor.

IAB Tech Lab Kullanıcı Rızası Yönetim Platformu API'sinden izin bilgilerini alma girişimi yapılıyor.

IAB Şeffaflık ve Kullanıcı Rızası 2 sürümü Kullanıcı Rızası Yönetim Sağlayıcısı algılandı. Bu CMP $STATUS ile etkileşim kurun. Ancak bu etkileşim, aşağı akış doğrulama geçişlerini garanti etmez. Şu anda hatalar, kişiselleştirilmemiş reklamlarla sonuçlanabilir ancak gelecekte reddedilebilir.

IAB Tech Lab Kullanıcı Rızası Yönetim Platformu API'sinden kullanıcı rızası bilgilerini alma girişiminin sonucu.

IAB ABD Gizlilik Kullanıcı Rızası Yönetim Sağlayıcısı algılandı. Kullanıcı rızası bilgileri alınmaya çalışılıyor.

IAB Tech Lab ABD Gizlilik Kullanıcı Sinyali API'sinden izin bilgilerini alma girişimi yapılıyor.

"$SERVICE" hizmeti "$ADUNITPATH" alanıyla ilişkilendirildi.

Belirtilen alan, belirtilen hizmetle ilişkilendirilmiş.

Alan hedefleme temizlendi.

Belirli bir alan için tüm hedefleme anahtar/değer çiftleri temizlendi.

$ADUNITPATH için "$KEY" hedefleme özelliği temizlendi.

"$KEY" anahtarına ilişkin tüm hedefleme, belirtilen alan için temizlendi.

$SERVICE için "$KEY" hedefleme özelliği temizlendi.

"$KEY" anahtarı için tüm hedefleme, belirtilen hizmet için temizlendi.

Tüm sayfa düzeyi reklam kategorisi hariç tutmaları temizleniyor

Tüm reklam kategorisi hariç tutmaları sayfa düzeyinde temizlendi.

Tüm alan düzeyi reklam kategorisi hariç tutmaları temizleniyor

Belirli bir alan için tüm reklam kategorisi hariç tutmaları temizlendi.

Alan içerikleri temizleniyor.

clear() isteğine yanıt olarak alanların veya alanların içerikleri temizleniyor.

"$SERVICE" hizmeti için hedefleme temizleniyor.

Belirtilen hizmet için tüm hedefleme anahtar/değer çiftleri temizlendi.

Alan için reklam oluşturma tamamlandı: $ADUNITPATH.

Belirtilen alan için bir reklam yanıtı işlendi. Bu, bir reklam öğesinin oluşturulduğu anlamına gelmez. Ayrıntılar için SlotRenderEndedEvent öğesine bakın.

Hizmet oluşturuldu: $SERVICE.

Belirtilen hizmet oluşturuldu.

Alan oluşturuldu: $ADUNITPATH.

Belirtilen reklam birimi yoluyla bir alan oluşturuldu.

Kaldırılan alan: $ADUNITPATH.

Belirtilen alan kaldırıldı.

Reklam içeriği olmadığında kapsayıcıların daraltılmasını etkinleştirme. Reklamı almadan önce daralt: $COLLAPSEBEFOREADFETCH.

collapseEmptyDivs isteğine yanıt olarak div alanlarının otomatik olarak daraltılmasını etkinleştirme. Bu, alan div öğelerinin doldurulamazlarsa daraltılacağını belirtir. Mevcut collapseBeforeAdFetch ayarı da sağlanır.

Alan için reklam getiriliyor: $ADUNITPATH.

Belirtilen alan için reklam getiriliyor.

Sıraya alınan işlev çağrıldı. Toplam: $NUMINVOKED. Hata sayısı: $NUMERRORS.

Daha önce GPT command queue öğesine eklenen kullanıcı tanımlı bir işlev (veya işlev koleksiyonu) çağrıldı. Toplam çağrı ve karşılaşılan hataların sayısı sağlanır.

Alan için reklam alınıyor: $ADUNITPATH.

Belirtilen alan için bir reklam yanıtı alındı.

$DIVID alanı için yenileme, googletag.enableServices öğesini bekliyor.

Hizmetler etkinleştirilmeden önce bir slot veya slotlara refresh() isteği gönderildi. İstek sıraya alınacak ve hizmetler etkinleştirildikten sonra yürütülecektir.

Reklamlar yenileniyor.

refresh() isteği doğrultusunda alanların veya alanların içerikleri yenileniyor.

$ADUNITPATH alanı için reklam oluşturuluyor.

Belirtilen alan için bir reklam yanıtı işleniyor. Bu, bir reklam öğesinin alındığı anlamına gelmez.

$SERVICE hizmeti zaten $SLOT alanıyla ilişkilendirilmiş.

Belirtilen hizmet ve alanla ilişkilendirilmeye çalışıldı, ancak bir ilişkilendirme zaten mevcuttu. Slot, bir hizmetle birden fazla kez ilişkilendirilemez.

Hizmet zaten etkin

Zaten etkinleştirilmiş bir hizmet etkinleştirilmeye çalışıldı. Hizmetler birden çok kez etkinleştirilemez.

$ATTRIBUTE=$VALUE olarak ayarlayın.

Belirtilen öznitelik belirtilen değere ayarlandı.

$SERVICE için $KEY=$VALUE özelliğini ayarlayın.

Belirtilen hizmet için bir AdSense özelliği ayarlanmış.

$SERVICEORSLOT için $KEY=$VALUE hedefleme özelliğini ayarlayın.

Belirtilen hizmet veya alan için bir hedefleme anahtar/değer çifti ayarlandı.

Sayfa düzeyi reklam kategorisi hariç tutma ayarlanıyor: $CATEGORYEXCLUSION.

Belirtilen reklam kategorisi hariç tutma, sayfa düzeyinde ayarlanmıştır.

Alan düzeyi reklam kategorisi hariç tutma ayarlanıyor: $CATEGORYEXCLUSION.

Belirtilen reklam kategorisi hariç tutma, belirli bir alan için ayarlandı.

Reklamları getirmek için $REQUESTMODE modu kullanılıyor.

Belirtilen reklam isteği modu etkinleştirildi.