Tự động hoá việc tải lượt chuyển đổi lên và tải báo cáo xuống

Sử dụng API Search Ads 360 để tải lượt chuyển đổi ngoại tuyến lên hoặc sửa đổi lượt chuyển đổi hiện có. Ví dụ: một số khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm trực tuyến và nhấp vào quảng cáo của bạn, nhưng sau đó hoàn tất giao dịch mua hàng ngoại tuyến. Để kết nối các dấu chấm và phân bổ các lượt chuyển đổi ngoại tuyến đó cho một chiến dịch quảng cáo trực tuyến, hãy tải dữ liệu chuyển đổi lên Search Ads 360.
Tải báo cáo xuống để sử dụng trong ứng dụng của riêng bạn. Bạn có thể kết hợp dữ liệu đã tải xuống với dữ liệu mà bạn đã có về sản phẩm, khách hàng và mục tiêu kinh doanh của mình (ví dụ: từ hệ thống CRM) để tạo báo cáo tổng quan.
API Báo cáo Search Ads 360 mới hiện đã ra mắt. API mới mang đến khả năng linh hoạt hơn nữa trong việc xây dựng các báo cáo tuỳ chỉnh và tích hợp dữ liệu vào các ứng dụng cũng như quy trình báo cáo. Tìm hiểu thêm về việc di chuyển sang và sử dụng API Báo cáo Search Ads 360 mới.