Automatyczne przesyłanie konwersji i pobieranie raportów

Użyj interfejsu Search Ads 360 API, aby przesłać konwersje offline lub zmodyfikować istniejące. Niektórzy klienci mogą np. szukać produktów online i klikać ich reklamę, ale dokonać zakupu offline. Aby połączyć kropki i przypisać konwersje offline do kampanii reklamowej online, prześlij dane o konwersjach do Search Ads 360.
pobierać raporty do wykorzystania we własnych aplikacjach, Możesz łączyć pobrane dane z danymi, które już masz – o produktach, klientach i celach biznesowych (np. z systemu CRM). Dzięki temu możesz generować ogólne raporty.
Dostępny jest nowy interfejs API do raportowania w Search Ads 360 (wersja beta). Nowy interfejs API zapewnia większą elastyczność w tworzeniu raportów niestandardowych i integrowaniu danych z aplikacjami i procesami raportowania. Dowiedz się więcej o przechodzeniu na nowy interfejs Search Ads 360 Reporting API i korzystaniu z niego.