Hướng dẫn nhanh về API Lập chỉ mục

API Lập chỉ mục cho phép mọi chủ sở hữu trang web thông báo trực tiếp cho Google khi có các trang được thêm hoặc bị xoá. Điều này cho phép Google lên lịch thu thập lại dữ liệu các trang, nhờ vậy có thể dẫn đến việc tăng chất lượng lưu lượng truy cập của người dùng. Hiện tại, API Lập chỉ mục chỉ có thể dùng để thu thập dữ liệu các trang có loại dữ liệu có cấu trúc JobPosting hoặc BroadcastEvent nhúng trong VideoObject. Đối với các trang web có nhiều trang chỉ tồn tại trong thời gian ngắn như tin tuyển dụng hoặc video phát trực tiếp, API Lập chỉ mục sẽ giúp nội dung trong kết quả tìm kiếm luôn được cập nhật vì API này cho phép thông báo về từng nội dung cập nhật riêng lẻ.

Dưới đây là một số thao tác bạn có thể làm với API Lập chỉ mục:

  • Cập nhật URL: Thông báo cho Google về một URL mới cần thu thập dữ liệu hoặc nội dung tại một URL đã gửi trước đó đã được cập nhật.
  • Xoá URL: Sau khi bạn xoá một trang khỏi máy chủ của mình, hãy thông báo cho Google để chúng tôi có thể xoá trang đó khỏi chỉ mục và không cố gắng thu thập lại dữ liệu từ URL đó.
  • Xem trạng thái của yêu cầu: Kiểm tra thời điểm gần đây nhất Google nhận được từng loại thông báo cho một URL nhất định.
  • Gửi yêu cầu lập chỉ mục hàng loạt: Giảm số lượng kết nối HTTP mà ứng dụng của bạn phải thực hiện bằng cách kết hợp tối đa 100 lệnh gọi vào một yêu cầu HTTP.

Sơ đồ trang web và API Lập chỉ mục

Bạn nên sử dụng API Lập chỉ mục thay vì sơ đồ trang web vì API Lập chỉ mục sẽ nhắc Googlebot thu thập dữ liệu các trang của bạn sớm hơn so với việc cập nhật sơ đồ trang web và ping Google. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên gửi sơ đồ trang web để Google thu thập dữ liệu toàn bộ trang web của bạn.

Bắt đầu

Để sử dụng API Lập chỉ mục, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Hoàn thành các điều kiện tiên quyết bằng cách bật API Lập chỉ mục, tạo tài khoản dịch vụ mới, xác minh quyền sở hữu trong Search Console và lấy mã truy cập để xác thực lệnh gọi API của bạn.
  2. Gửi yêu cầu để thông báo cho Google về các trang web mới, vừa cập nhật hoặc đã bị xoá.
  3. Bạn có thể cần hạn mức cao hơn mức mặc định. Để xem hạn mức hiện tại và yêu cầu hạn mức cao hơn, hãy xem phần Quota (Hạn mức).