Kota ve fiyatlandırma

Kota

Bir proje ile ilgili varsayılan kota bilgilerini burada bulabilirsiniz.

Varsayılan kota
DefaultPublishRequestsPerDayPerProject Proje başına publish uç noktasına günde kaç publish isteği gönderebileceğinizi belirleyen varsayılan kota. Buna hem URL_UPDATED hem de URL_DELETED istek türleri dahildir. Varsayılan değer 200 olarak ayarlanmıştır.
DefaultMetadataRequestsPerMinutePerProject Proje başına getMetadata uç noktasına dakikada kaç Salt Okunur istek gönderebileceğinizi belirleyen varsayılan kota. Varsayılan değer 180 olarak ayarlanmıştır.
DefaultRequestsPerMinutePerProject Tüm uç noktalar için proje başına dakika başına varsayılan kota. Varsayılan değer 600 olarak ayarlanmıştır.

Kotanızı görüntüleme

Kotanızı görüntülemek için Google API Konsolu'na gidin ve Kotalar'ı seçin.

Daha fazla kota isteme

Daha fazla kota isteğinde bulunmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

  1. Google API Konsolu'na gidin.
  2. Kotalar'ı seçin. İstek kota sınırı penceresi görüntülenir.
  3. Düzenle'yi tıklayın.
  4. Daha yüksek kota için başvuru yap'ı tıklayın.
  5. Zorunlu alanları doldurun.

Fiyatlandırma

Dizine Ekleme API'sinin her türlü kullanımı ücretsizdir.