UrlNotificationMetadata

Belirli bir URL ile ilgili olarak başarıyla alınan en son Dizine Ekleme API'si bildirimlerinin özeti.

JSON gösterimi

{
  "url": string,
  "latestUpdate": {
    object(UrlNotification)
  },
  "latestRemove": {
    object(UrlNotification)
  }
}
Alanlar
url

string

Bu meta verinin atıfta bulunduğu URL.

latestUpdate

object(UrlNotification)

URL_UPDATED türünde alınan son bildirim.

latestRemove

object(UrlNotification)

URL_REMOVED türünde alınan son bildirim.