UrlNotificationMetadata

Belirli bir URL ile ilgili olarak başarıyla alınan en son Dizine Ekleme API'si bildirimlerinin özeti.

JSON gösterimi

  {
   "url": string,
   "latestUpdate": {
    object(UrlNotification)
   },
   "latestRemove": {
    object(UrlNotification)
   }
  }
Alanlar
url

string

Bu meta verinin atıfta bulunduğu URL.

latestUpdate

UrlNotificationobject()

URL_UPDATED türünde alınan son bildirim.

latestRemove

UrlNotificationobject()

URL_REMOVED türünde alınan son bildirim.