Ev etkinliği (VirtualLocation) yapılandırılmış verileri

Kullanıcıların evden yapabilecekleri etkinlikleri keşfetmelerine yardımcı olmak için online etkinliğinize ve video sayfalarınıza yapılandırılmış veri ekleyebilirsiniz. Kullanıcılar evde yapılacak etkinlikler aradığında videolar ve online etkinlikler zengin sonuçta görünür. Kullanıcılar bir video veya sınıfı tıklayarak etkinliğin açıklaması, etkinliğe nasıl kayıt olunacağı veya Şimdi İzle gibi daha fazla ayrıntıyı görebilirler.

Aşağıda ev etkinliği içerik türleriyle ilgili bazı örnekler verilmiştir:

 • Yaklaşan video canlı yayını
 • Önceden kaydedilmiş video
 • Online etkinlik
Ev etkinlikleri zengin sonucu

Özelliğin kullanılabilirliği

Ev etkinliği zengin sonuçları şu anda yalnızca ABD'de İngilizce olarak sunulmaktadır. Bu özellik mobil cihazlarda kullanılabilir. Şu anda yalnızca fitness ile ilgili aramalarda gösterilmektedir (örneğin, "online egzersiz" veya "evde yoga").

Uygunluk yönergeleri

Ev etkinlikleri zengin sonucu olarak gösterilmeye uygun olmak için aşağıdaki yönergeleri uygulamalısınız:

 1. Dokümana göre Event veya Video yapılandırılmış verilerini ekleyin. Event yapılandırılmış verileri genellikle gelecekte gerçekleşecek online etkinlikler ve Video yapılandırılmış verileri yayınlanan videolar için anlamlıdır.
 2. Etkinlikler fiziksel değil, sanal etkinlikler olmalıdır. Event yapılandırılmış verilerinde aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:
 3. Google'ın, videonun ne hakkında olduğunu anlamasına yardımcı olduğundan videolar için description ve duration mülklerini eklemeye odaklanın. Videonuz yaklaşan bir canlı yayınsa her iki işaretleme türünü de (Video ve Event) ekleyebilirsiniz ama eklemek zorunlu değildir. Ancak canlı yayın için Video işaretlemesini kullanırsanız BroadcastEvent mülklerini eklemenizi ve CANLI rozeti kurallarına uymanızı öneririz.

Örnekler

Video

Video yapılandırılmış verilerinin bulunduğu bir video sayfası örneğini burada bulabilirsiniz.

JSON-LD

<html>
 <head>
  <title>20 Min Aerobic Workout Reduction</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "20 Min Aerobic Workout Reduction",
   "description": "Get your exercise in, from home. Watch this quick 20 minute workout video.",
   "thumbnailUrl": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "uploadDate": "2024-03-31T08:00:00+08:00",
   "duration": "PT20M46S",
   "contentUrl": "https://www.googlebotclass.com/video/123/20-min-workout.mp4",
   "embedUrl": "https://www.googlebotclass.com/embed/123",
   "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
    "userInteractionCount": 5647018
   },
   "regionsAllowed": "US"
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Mikro veri

<html itemscope itemprop="VideoObject" itemtype="https://schema.org/VideoObject">
<head>
 <title itemprop="name">20 Min Aerobic Workout Reduction</title>
</head>
<body>
 <meta itemprop="uploadDate" content="2024-03-31T08:00:00+08:00" />
 <meta itemprop="duration" content="PT20M46S" />
 <p itemprop="description">Get your exercise in, from home. Watch this quick 20 minute workout video.</p>
 <div itemprop="interactionStatistic" itemtype="https://schema.org/InteractionCounter" itemscope>
  <meta itemprop="userInteractionCount" content="5647018" />
  <meta itemprop="interactionType" itemtype="https://schema.org/WatchAction" />
 </div>
 <link itemprop="embedUrl" href="https://www.googlebotclass.com/embed/123" />
 <meta itemprop="contentUrl" content="https://www.googlebotclass.com/video/123/20-min-workout.mp4" />
 <meta itemprop="regionsAllowed" content="US" />
 <meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" />
</body>
</html>

Event

JSON-LD

Event yapılandırılmış verilerinin bulunduğu bir online etkinlik sayfası örneğini burada bulabilirsiniz.


<html>
 <head>
  <title>Boxing Workout</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "Event",
   "name": "Boxing Workout",
   "startDate": "2024-07-31T06:00:00-05:00",
   "endDate": "2024-07-31T07:00-05:00",
   "eventStatus": "https://schema.org/EventScheduled",
   "eventAttendanceMode": "https://schema.org/OnlineEventAttendanceMode",
   "location": {
    "@type": "VirtualLocation",
    "url": "https://googlebotcourse.com/boxing-workout"
    },
   "image": [
    "https://example.com/photos/1x1/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/4x3/photo.jpg",
    "https://example.com/photos/16x9/photo.jpg"
    ],
   "description": "Boxing is a full body workout that rapidly changes the shape of your body through a dynamic workout. The technique develops lean, strong and flexible muscles.",
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "url": "https://www.googlebotcourse.com/event_offer/12345_202403180430",
    "price": "30",
    "priceCurrency": "USD",
    "availability": "https://schema.org/InStock",
    "validFrom": "2024-05-21T12:00"
   },
   "organizer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Get Fit with Googlebot",
    "url": "https://getfitwithgooglebot.com"
   },
   "performer": {
    "@type": "Person",
    "name": "Virginia Woolf"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
Mikro veri

<html itemscope itemprop="Event" itemtype="https://schema.org/Event">
<head>
 <title itemprop="name">Boxing Workout</title>
</head>
<body>
 <meta itemprop="startDate" content="2024-07-31T06:00:00-05:00" />
 <meta itemprop="endDate" content="2024-07-31T07:00-05:00" />
 <meta itemprop="eventStatus" content="https://schema.org/EventScheduled" />
 <meta itemprop="eventAttendanceMode" content="https://schema.org/OnlineEventAttendanceMode" />
 <p itemprop="description">Boxing is a full body workout that rapidly changes the shape of your body through a dynamic workout. The technique develops lean, strong and flexible muscles.</p>
 <div itemprop="location" itemtype="https://schema.org/VirtualLocation" itemscope>
  <meta itemprop="url" content="https://googlebotcourse.com/boxing-workout" />
 </div>
 <img itemprop="image" src="https://example.com/photos/1x1/photo.jpg" alt="" />
 <div itemprop="offers" itemtype="https://schema.org/Offer" itemscope>
  <meta itemprop="url" content="https://www.googlebotcourse.com/event_offer/12345_202403180430" />
  <meta itemprop="price" content="30" />
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
  <meta itemprop="availability" content="https://schema.org/InStock" />
  <meta itemprop="validFrom" content="2024-05-21T12:00" />
 </div>
 <div itemprop="organizer" itemtype="https://schema.org/Organization" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Get Fit with Googlebot" />
  <meta itemprop="url" content="https://getfitwithgooglebot.com" />
 </div>
 <div itemprop="performer" itemtype="https://schema.org/Person" itemscope>
  <meta itemprop="name" content="Virginia Woolf" />
 </div>
</body>
</html>