Method: spreadsheets.create

Yeni oluşturulan e-tabloyu döndürerek bir e-tablo oluşturur.

HTTP isteği

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İstek metni, Spreadsheet öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Spreadsheet örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.