Temel okuma

Google E-Tablolar API'si hücrelerdeki, aralıklardaki, aralık kümelerindeki ve sayfaların tamamındaki değerleri okumanıza olanak tanır. Bu sayfadaki örneklerde spreadsheets.values kaynağıyla sık kullanılan bazı okuma işlemleri gösterilmektedir. Hücre değerlerini spreadsheets.get yöntemini kullanarak da okuyabilirsiniz ancak genellikle spreadsheets.values.get veya spreadsheets.values.batchGet yöntemi daha kolaydır.

Bu örnekler, dilsiz olması için HTTP istekleri biçiminde sunulur. Google API istemci kitaplıklarını kullanarak farklı dillerde okumaları nasıl uygulayacağınızı öğrenmek için Hücre değerlerini okuma ve yazma bölümüne bakın.

Bu örneklerde SPREADSHEET_ID yer tutucusu, e-tablo URL'sinden keşfedilebilen e-tablo kimliğini nerede sağlayacağınızı belirtir. Okunacak aralıklar, istek URL'sinde A1 gösterimi kullanılarak belirtilir. Sayfa1!A1:D5 örnek olarak verilebilir.

Kaynak veriler

Bu örnekler için, okunmakta olan e-tablonun ilk sayfasında ("Sheet1") aşağıdaki kaynak verilerin bulunduğunu varsayalım. İlk satırdaki dizeler, bağımsız sütunların etiketleridir. E-tablonuzdaki diğer sayfalardan nasıl okunacağına ilişkin örnekleri görüntülemek için A1 notasyonuna bakın.

CEVAP B C D
1 Öğe Maliyet Stokta Gönderim Tarihi
2 Dönme dolap 20,50 TL 4 01.03.2016
3 Kapı Hong Kong doları 2 15.03.2016
4 Motor Hong Kong doları 1 20.03.2016
5 Toplam 135,5 $ 7 20.03.2016

Tek bir aralık okuma

Aşağıdaki spreadsheets.values.get kod örneğinde, Sheet1!A1:D5 aralığındaki değerlerin nasıl okunacağı ve yanıtta bu değerlerin nasıl döndürüleceği gösterilmektedir. Sondaki boş satırlar ve sütunlar atlanır.

İstek protokolü burada gösterilir.

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID/values/Sheet1!A1:D5

Yanıt, aralık değerlerini açıklayan bir ValueRange nesnesinden oluşur. majorDimension alanı, dizilerin satırlara göre düzenlenmiş değer listeleri olduğunu belirtir.

{
 "range": "Sheet1!A1:D5",
 "majorDimension": "ROWS",
 "values": [
  ["Item", "Cost", "Stocked", "Ship Date"],
  ["Wheel", "$20.50", "4", "3/1/2016"],
  ["Door", "$15", "2", "3/15/2016"],
  ["Engine", "$100", "1", "30/20/2016"],
  ["Totals", "$135.5", "7", "3/20/2016"]
 ],
}

Sütuna göre gruplandırılmış tek bir aralık okuma

Aşağıdaki spreadsheets.values.get kod örneğinde, Sheet1!A1:D3 aralığındaki değerlerin nasıl okunacağı ve bu değerlerin sütuna göre gruplandırılarak yanıtta nasıl döndürüleceği gösterilmektedir. Sondaki boş satır ve sütunlar dikkate alınmaz.

İstek protokolü burada gösterilir.

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID/values/Sheet1!A1:D3?majorDimension=COLUMNS

Yanıt, aralık değerlerini açıklayan bir ValueRange nesnesinden oluşur. majorDimension alanı, dizilerin sütunlara göre düzenlenmiş değer listeleri olduğunu belirtir.

{
 "range": "Sheet1!A1:D3",
 "majorDimension": "COLUMNS",
 "values": [
  ["Item", "Wheel", "Door"],
  ["Cost", "$20.50", "$15"],
  ["Stocked", "4", "2"],
  ["Ship Date", "3/1/2016", "3/15/2016"]
 ],
}

Oluşturma seçenekleriyle tek bir aralığı okuma

Aşağıdaki spreadsheets.values.get kod örneğinde, Sheet1!A1:D5 aralığındaki değerlerin nasıl okunacağı ve bu değerlerin yanıtta nasıl döndürüleceği gösterilmektedir ancak bu bilgilerin nasıl döndürüleceğini yönetmek için oluşturma seçenekleri kullanılmaktadır. FORMULA ValueRenderOption ayarı, hesaplanan değer yerine formüllerin döndürüleceğini ve SERIAL_NUMBER değeri DateTimeRenderOption ayarı da tarihlerin sayı olarak döndürüleceğini belirtir. Başka ayarlar da mümkündür. Sondaki boş satır ve sütunlar dikkate alınmaz.

İstek protokolü burada gösterilir.

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID/values/Sheet1!A1:D5?
      valueRenderOption=FORMULA&dateTimeRenderOption=SERIAL_NUMBER

Yanıt, aralık değerlerini açıklayan bir ValueRange nesnesinden oluşur. majorDimension alanı, dizilerin satırlara göre düzenlenmiş değer listeleri olduğunu belirtir.

{
 "range": "Sheet1!A1:D5",
 "majorDimension": "ROWS",
 "values": [
  ["Item", "Cost", "Stocked", "Ship Date"],
  ["Wheel", "$20.50", "4", "42430"],
  ["Door", "$15", "2", "42444"],
  ["Engine", "$100", "1", "42449"],
  ["Totals", "=SUM(B2:B4)", "=SUM(C2:C4)", "=MAX(D2:D4)"]
 ],
}

Birden fazla aralığı okuma

Aşağıdaki spreadsheets.values.batchGet kod örneğinde, Sheet1!B:B ve Sheet1!D:D aralıklarındaki değerlerin nasıl okunacağı gösterilmektedir ve bunları yanıtta döndürmektedir. UNFORMATTED_VALUE ValueRenderOption ayarı, değerlerin hesaplandığını ancak yanıtta biçimlendirilmediğini gösterir. Sondaki boş satırlar ve sütunlar atlanır.

İstek protokolü burada gösterilir.

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID/values:batchGet?
      ranges=Sheet1!B:B&ranges=Sheet1!D:D&valueRenderOption=UNFORMATTED_VALUE&majorDimension=COLUMNS

Bu yöntem çağrısına verilen yanıt, e-tablo kimliğine sahip bir nesne ve istenen her bir aralığa karşılık gelen ve istendikleri sırada listelenmiş olan bir ValueRange nesne dizisinden oluşur. majorDimension alanı, dizilerin sütunlara göre düzenlenmiş değer listeleri olduğunu belirtir. Örneğin:

{
 "spreadsheetId": SPREADSHEET_ID,
 "valueRanges": [
  {
   "range": "Sheet1!B1:B1000",
   "majorDimension": "COLUMNS",
   "values": [
    ["Cost",20.5,15,100,135.5]
   ]
  },
  {
   "range": "Sheet1!D1:D1000",
   "majorDimension": "COLUMNS",
   "values": [
    ["Ship Date",42430,42444,42449,42449]
   ]s
  }
 ]
}

Birden çok sayfada birden çok aralığı okuma

Aşağıdaki spreadsheets.values.batchGet kod örneğinde, Sheet1!A1:D5, Products!D1:D100 ve Sales!E4:F6 sayfalarındaki aralıklarda yer alan değerlerin nasıl okunacağı gösterilmektedir ve yanıtta bu değerleri döndürür. UNFORMATTED_VALUE ValueRenderOption ayarı, değerlerin hesaplandığını ancak yanıtta biçimlendirilmediğini gösterir. Sondaki boş satırlar ve sütunlar atlanır.

İstek protokolü burada gösterilir.

GET https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/SPREADSHEET_ID/values:batchGet?
      ranges=Sheet1!A1:D5&ranges=Products!D1:D100&ranges=Sales!E4:F6&valueRenderOption=UNFORMATTED_VALUE&majorDimension=COLUMNS

Bu yöntem çağrısına verilen yanıt, e-tablo kimliğine sahip bir nesne ve istenen her bir aralığa karşılık gelen ve istendikleri sırada listelenmiş olan bir ValueRange nesne dizisinden oluşur. majorDimension alanı, dizilerin sütunlara göre düzenlenmiş değer listeleri olduğunu belirtir. Örneğin:

{
 "spreadsheetId": SPREADSHEET_ID,
 "valueRanges": [
  {
   "range": "Sheet1!A1:D5",
   "majorDimension": "COLUMNS",
   "values": [
    [...],
    [...]
   ]
  },
  {
   "range": "Products!D1:D100",
   "majorDimension": "COLUMNS",
   "values": [
    [...]
   ]
  },
  {
   "range": "Sales!E4:F6",
   "majorDimension": "COLUMNS",
   "values": [
    [...],
    [...]
   ]
  }
 ]
}