API xác minh trang web của Google cho phép bạn phát triển các ứng dụng hoặc dịch vụ tự động hóa quy trình xác minh rằng người dùng đã xác thực sở hữu miền hoặc trang web. Việc này rất quan trọng vì một số dịch vụ của Google chỉ có chủ sở hữu trang web có thể sử dụng.

Dưới đây là một số thao tác bạn có thể làm với API này:

  • Yêu cầu mã xác minh trang web để đặt trên miền hoặc trang web của người dùng.
  • Chạy yêu cầu có lập trình để kiểm tra mã xác minh và xác thực rằng người dùng đã xác thực là chủ sở hữu của miền hoặc trang web.
  • Tích hợp vào các ứng dụng cung cấp dịch vụ khác của Google.

Tải thư viện ứng dụng xuống hoặc chuyển thẳng đến tài liệu tham khảo chi tiết.