เริ่มต้นใช้งาน

ผู้ที่ชื่นชอบรูปภาพควรใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จำนวนมากที่รองรับ WebP


ในการกระจายตัวแปลงรหัส libwebp จะมีการใช้งานอ้างอิงสำหรับแอปพลิเคชันโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์และตัวถอดรหัส cwebp และ dwebp ตามลำดับ เพื่อแสดงฟังก์ชันการทำงานที่พร้อมใช้งานของ WebP ไฟล์เหล่านี้ดาวน์โหลดได้จากที่เก็บการดาวน์โหลดหรือจะสร้างจากซอร์สก็ได้ โดยอยู่ในไดเรกทอรี examples/

ตัวแปลงรหัส libwebp มี API โปรแกรมเปลี่ยนไฟล์และ API การถอดรหัสที่ครอบคลุม โปรดอ่านเอกสารที่เหมาะสมหากต้องการเพิ่มการรองรับ WebP ในแอปพลิเคชันหรือเบราว์เซอร์

การใช้ cwebp เพื่อแปลงรูปภาพเป็นรูปแบบ WebP

ใช้ cwebp ในบรรทัดคำสั่งเพื่อแปลงไฟล์ภาพ PNG หรือ JPEG เป็นรูปแบบ WebP คุณแปลงไฟล์รูปภาพ PNG ให้เป็นรูปภาพ WebP ที่มีช่วงคุณภาพที่ 80 ได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

cwebp -q 80 image.png -o image.webp

ดูcwebp เอกสารประกอบ เพื่อดูคำอธิบายของโปรแกรมเปลี่ยนไฟล์ ตัวเลือกมาตรฐานและตัวเลือกขั้นสูง

การใช้ dwebp เพื่อแปลงรูปภาพจากรูปแบบ WebP

ใช้ dwebp ในบรรทัดคำสั่งเพื่อแปลงไฟล์ภาพ WebP เป็นรูปแบบ PNG หรือ PPM คุณสามารถแปลงไฟล์ภาพ WebP โดยพูดว่า image.webp เป็นรูปภาพ PNG ด้วยคำสั่งต่อไปนี้

dwebp image.webp -o image.png

ดูคำอธิบายเกี่ยวกับตัวถอดรหัสและตัวเลือกบรรทัดคำสั่งในเอกสารประกอบของ dwebp

การดูรูปภาพของคุณจากเครื่องดั้งเดิม

WebP เป็นรูปแบบรูปภาพใหม่และได้รับการรองรับในตัวของ Google Chrome, Opera รวมถึงแอปพลิเคชันและไลบรารีอื่นๆ อีกมากมาย

API สำหรับตัวแปลงรหัส WebP

ทีม WebP ได้จัดเตรียม API ที่ครอบคลุมไว้เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มการรองรับแอปพลิเคชันของตน รวมถึงเบราว์เซอร์ เครื่องมือแก้ไขรูปภาพ และแอปพลิเคชันที่มาพร้อมเครื่อง

ดูคำอธิบายเกี่ยวกับ libwebp Application Programming Interface ได้จากเอกสารประกอบ API