Konfigurowanie usług Google i wysyłanie danych zdarzeń

Po zainstalowaniu tagu Google możesz wywoływać polecenia gtag() w dowolnym miejscu kodu, po fragmencie kodu tagu Google.

Na tej stronie dowiesz się, jak:

 1. Określanie przepływu danych między witryną a usługami Google za pomocą polecenia config
 2. Wysyłanie zdarzeń do usług Google przy użyciu polecenia event
 3. Ustaw wartości wysyłane dla każdego zdarzenia za pomocą polecenia set

Zanim zaczniesz

W tym przewodniku przyjęto założenie, że wykonane zostały następujące czynności:

Aby skonfigurować przepływ danych:

 • Dostęp do kodu witryny, na której zainstalowano tag Google
 • Identyfikator tagu usługi Google, którą chcesz połączyć z tagiem Google

Co to jest identyfikator tagu i gdzie można go znaleźć? Identyfikator tagu. Pojedynczy tag Google może mieć wiele identyfikatorów. Jeśli na przykład korzystasz z Google Ads, Twój tag ma teraz 2 identyfikatory: jeden starszego identyfikatora (AW) i jeden identyfikator tagu Google (GT).

Ekran pokazujący tag Google z 2 identyfikatorami.

Identyfikatory tagów mogą być wymienne. W tabeli poniżej znajdziesz omówienie tagów zgodnych z tagiem Google.

Prefiks Typ identyfikatora Opis
GT – XXXXXX Tag Google Każdy nowo utworzony tag Google otrzymuje prefiks GT i unikalny identyfikator.
G–XXXXXX Tag Google (starszy prefiks) Tagi Google Analytics 4 to tagi Google z prefiksem G i unikalnym identyfikatorem.
AW–XXXXXX Tag Google (starszy prefiks) Tagi Google Ads to tagi Google z prefiksem AW i unikalnym identyfikatorem.
DC–XXXXXX Tag Google (starszy prefiks) Tagi Floodlight Google to tagi z prefiksem DC i unikalnym identyfikatorem.

Tagi Universal Analytics (UA) nie są zgodne z tagiem Google (GT).

Znajdowanie identyfikatora tagu:

Krok 1. Połącz usługi Google z tagiem

Informacje o poleceniu config

Polecenie config określa usługi Google, do których chcesz wysyłać dane zdarzeń. Polecenie ma ten format:

gtag('config', 'TAG_ID', {<additional_config_params>});

Dodatkowe parametry konfiguracji

Polecenie config możesz dostosowywać i rozszerzać, określając parametry w opcjonalnym obiekcie {<additional_config_params>}. Na przykład dodanie tego parametru zapobiegnie automatycznemu wysyłaniu odsłon Google Analytics:

gtag('config', 'TAG_ID', {'send_page_view': false});

Konfigurowanie gromadzenia danych

Aby skonfigurować zbieranie danych w usłudze Google, dodaj polecenie config z identyfikatorem tagu.

Przykład

Tag Google (GT-XXXXXX) wysyła dane do zdefiniowanych przez Ciebie miejsc docelowych, np. Google Ads i GA4.

Poniższy przykład pokazuje, jak wygląda Twój kod, jeśli skonfigurujesz tag Google i chcesz dodać Floodlight jako miejsce docelowe.

Aby wysłać dane do Floodlight (identyfikator tagu DC-ZZZZZZ), po uruchomieniu tagu Google dodaj kolejne polecenie config:

<head>
 ...
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXX"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
 gtag('js', new Date());
 gtag('config', 'GT-XXXXXX');
 gtag('config', 'DC-ZZZZZZ');
</script>
</head>

Działanie config w przypadku konkretnego produktu

W zależności od usługi podanej w poleceniu TAG_ID polecenie config może też inicjować określone działanie tej usługi. W niektórych przypadkach polecenie config informuje tag gtag.js, że ma wywołać zdarzenie odsłony.

Aby dowiedzieć się więcej o zachowaniu polecenia config w odniesieniu do poszczególnych usług, przeczytaj dokumentację konkretnej usługi:

Krok 2. Wyślij dane za pomocą event

Informacje o poleceniu event

Polecenie event pozwala wysyłać dane o zdarzeniach do produktów wskazanych za pomocą atrybutu config. Polecenie ma ten format:

gtag('event', 'event_name', {
 'key': 'value',
});

Nazwy zdarzeń i pary klucz-wartość

Zalecane zdarzenia: zalecane zdarzenia to zaimplementowane przez Ciebie zdarzenia, które mają wstępnie zdefiniowane pary klucz-wartość. Te zdarzenia umożliwiają korzystanie z obecnych i przyszłych funkcji raportowania.

Zdarzenia niestandardowe: aby zdefiniować własne zdarzenia i struktury danych, możesz wpisać wartości niestandardowe, aby wysyłać zdarzenia niestandardowe.

Konfigurowanie zdarzeń

Metoda event może być wywoływana w dowolnym miejscu kodu po zainicjowaniu tagu Google.

 1. Zdefiniuj zdarzenie. Jeśli używasz zalecanego zdarzenia, pamiętaj, by używać standardowych nazw zdarzeń i wstępnie zdefiniowanych par klucz-wartość.

 2. Określ, kiedy zdarzenie ma się uruchamiać, np. gdy zostanie wysłane po wczytaniu strony lub po kliknięciu przycisku.

Przykład

Poniższy przykład pokazuje jeden możliwy sposób pomiaru liczby subskrypcji newslettera, gdy użytkownik kliknie przycisk. Przykład używa zdarzenia niestandardowego i wysyła je do usługi Google Analytics 4.

<head>
  ...
  /* 1. Initialize the Google tag and gtag.js library */
  <!-- Google tag (gtag.js) -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
  <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments)};
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'TAG_ID');
  </script>
</head>

<body>
  <script>
   let date = Date.now();
   /* 2. Define your event. */
   function newsletterSignup() {
    gtag('event', 'newsletter_signup', {
    'time': date,
    });
  }
  </script>
  ...
  /* 3. Trigger your event */
  <button type="submit" onlick="newsletterSignup()">Sign me up!</button>
  ...
</body>

Opcjonalnie: wysyłaj dane z każdym zdarzeniem przy użyciu set

Polecenie set pozwala ustawić parametry, które będą powiązane z każdym kolejnym zdarzeniem na stronie.

Polecenie ma ten format:

gtag('set', {'key': 'value'});

Przykład

Jeśli wszystkie transakcje w Twojej witrynie używają tej samej waluty, możesz użyć polecenia set do określenia pola currency:

gtag('set', {'currency': 'USD'});

Za pomocą jednego polecenia set możesz ustawić wiele atrybutów:

gtag('set', {
 'country': 'US',
 'currency': 'USD'
});

Dalsze kroki

Po skonfigurowaniu usług Google i ich zdarzeń masz już skonfigurowaną podstawową konfigurację tagu Google.

Jeśli zarządzasz wieloma usługami i chcesz bardziej szczegółowo zarządzać przepływem danych, zapoznaj się z artykułem Grupowanie i dane dotyczące tras.