İzin moduna genel bakış

İzin modu, web ve uygulama geliştiricilerinin, kullanıcı izin tercihlerine göre etiket ve uygulama SDK davranışını düzenlemesine olanak tanır.

Kullanıcı rızasının yönetilmesi için aşağıdakiler gereklidir:

 1. Davranışlarıyla ilgili bilgilerin depolanması için izin vermek veya vermemek için kullanıcının izin seçeneğini belirleyebilirsiniz. Web siteniz veya uygulamanızda ya da Google'a yüklediğiniz tüm verilerde kullanıcıların iznini almak sizin sorumluluğunuzdadır.
  Web siteleri ve uygulamalar için izin banner'ı veya başka bir özel izin çözümü uygulayabilir ya da bir Kullanıcı Rızası Yönetim Platformu (CMP) kullanabilirsiniz.
  Google'a veri yüklemeleri için lütfen işletme ihtiyaçlarınıza uygun bir izin yönetimi çözümü konusunda hukuk departmanınıza danışın.
 2. Kullanıcının izin seçimini veya izin durumunu Google'a bildirin. Birçok CMP, izin durumunu Google'a gönderme işini üstlenir. Özel bir izin çözümü uyguluyorsanız izin durumunu Google'a göndermek için bir yöntem uygulamanız gerekir. İzni yönetmek için bir çerçeve seçme başlıklı makaleyi inceleyin.
 3. Google etiketlerinin ve üçüncü taraf etiketlerinin kullanıcının izin seçimine göre davrandığından emin olun.

Aşağıdaki Google ürünlerine yönelik etiketler ve SDK'lar, yerleşik izin kontrolleri içerir ve davranışlarını izin durumuna göre ayarlar:

 • Google etiketi
 • Google Analytics (Firebase için Google Analytics SDK'sını içerir)
 • Google Ads (Google Ads Dönüşüm İzleme ve Yeniden Pazarlama'yı içerir; Telefon Araması Dönüşümleri için destek beklemededir.)
 • Floodlight
 • Dönüşüm Bağlayıcı

Aşağıdaki şartlar, izin modu bağlamında özel bir anlama sahiptir:

 • İzin kontrolleri: Etiketlerin ve SDK'ların, izin durumu ve izin türüne göre davranışı değiştirmesine neden olur.
 • İzin durumu: Kullanıcı seçimlerini temsil eder ve her bir izin türü için verilebilir veya reddedilebilir. İzin kontrolü olan etiketler ve SDK'lar davranışlarını İzin davranışını nasıl etkiler? konusunda açıklandığı şekilde değiştirir.
 • İzin türü: Depolama alanı türünü belirtir. İzin, her tür için granted veya denied olabilir.

İzin türleri şunlardır:

İzin Türü Açıklama
ad_storage Reklamcılıkla ilgili çerezler (web) veya cihaz tanımlayıcıları (uygulamalar) gibi bilgilerin depolanmasını etkinleştirir.
ad_user_data Kullanıcı verilerinin online reklamcılık amacıyla Google'a gönderilmesine yönelik izinleri belirler.
ad_personalization Kişiselleştirilmiş reklamcılığa yönelik izni belirler.
analytics_storage Analizle ilgili bilgiler (ör. ziyaret süresi) gibi çerezler (web) veya cihaz tanımlayıcıları (uygulamalar) gibi bilgilerin depolanmasını etkinleştirir.
functionality_storage Web sitesinin veya uygulamanın işlevlerini destekleyen bilgilerin (ör. dil ayarları) depolanmasını etkinleştirir.
personalization_storage Kişiselleştirmeyle ilgili bilgilerin (ör. video önerileri) depolanmasını etkinleştirir.
security_storage Kimlik doğrulama işlevi, sahtekarlık önleme ve diğer kullanıcı koruma işlevleri gibi güvenlikle ilgili bilgilerin depolanmasını etkinleştirir

Temel ve gelişmiş izin modu karşılaştırması

İzin modunu web sitenize veya uygulamanıza iki şekilde uygulayabilirsiniz: temel veya gelişmiş.

İzin modunu temel sürümünde uyguladığınızda, bir kullanıcı izin banner'ıyla etkileşimde bulunana kadar Google etiketlerinin yüklenmesini engellersiniz. Bu kurulum, kullanıcının izin banner'ıyla etkileşiminden önce Google'a veri iletmez. Kullanıcı izin verdiğinde Google etiketleri izin modu API'lerini yükler ve yürütür. Etiketler, izin durumlarını Google'a aşağıdaki sırayla gönderir:

 1. Varsayılan izin durumlarını gönderir.
 2. Güncellenmiş izin durumlarını gönderir.

Ancak kullanıcı izin vermediğinde, izin durumu bile dahil hiçbir veri Google'a aktarılmaz. Google etiketlerinin etkinleşmesi tamamen engellenir. İzin modunun Ads'deki dönüşüm modellemesi bu durumda genel bir modele dayanır.

İzin modunu gelişmiş sürümünde uyguladığınızda Google etiketleri, bir kullanıcı web sitesini veya uygulamayı açtığında yüklenir. Etiketler izin modu API'sini yükler ve aşağıdakileri yapar:

 1. Varsayılan izin durumlarını ayarlar. Kendi varsayılan ayarlarınızı belirlemediğiniz sürece izin varsayılan olarak denied olabilir. İzin denied iken Google etiketleri çerezsiz ping'ler gönderir.
 2. Kullanıcının banner'la etkileşimini bekleyip izin durumlarını günceller. Google etiketleri, yalnızca kullanıcı veri toplamaya izin verdiğinde tüm ölçüm verilerini gönderir. Etiket davranışı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu uygulama, genel model yerine reklamverene özel bir model sağladığı için Temel modele kıyasla daha iyi modelleme sağlar.

Genel bakış

Öne Çıkarın Temel izin modu Gelişmiş izin modu
Etiket yükleme Kullanıcı bir izin banner'ıyla etkileşime girene kadar engellenir. Başka şekilde yapılandırılmadığı sürece varsayılan olarak denied değerine ayarlanmış şekilde yüklenir.
Veri aktarımı Varsayılan izin durumu bile, kullanıcılar izin vermeden önce hiçbir veri gönderilmez. İzin denied olduğunda izin durumu ve çerezsiz ping'ler gönderilir.
İzin granted olduğunda çerezler yazılır ve tüm ölçüm verileri gönderilir.
İzin durumları Kullanıcı etkileşiminden sonra ayarlanır. Aksi şekilde yapılandırılmadığı sürece varsayılan olarak denied değerine ayarlanır. Güncellemeler kullanıcı seçimine göre belirlenir.
Kullanıcı etkileşiminden sonraki etiket davranışı İzin modu API'lerini yalnızca kullanıcı izin verdiğinde yükler ve yürütür. Etiket davranışını, kullanıcının izin seçimine göre ayarlar.
Dönüşüm ve önemli etkinlik modelleme Genel model (daha az ayrıntılı modelleme). Reklamverene özel model (daha ayrıntılı modelleme).

Genel olarak, kullanıcılar izin verdiğinde etiketler normal şekilde çalışır.

Kullanıcılar reklam kişiselleştirme veya reklam kullanıcı verileri için izni reddettiğinde etiketler ya da uygulama SDK'ları, kullanıcı verilerini reklam hedefleme amacıyla kullanamaz.

Kullanıcılar depolama iznini reddettiğinde izni duyarlı etiketler veya uygulama SDK'ları, çerezleri (web) veya cihaz tanımlayıcılarını (uygulamalar) depolamaz. Etiketler, bunun yerine Google sunucusuna çerezsiz ping'ler (web) veya sinyaller (uygulamalar) göndererek izin durumunu ve kullanıcı etkinliğini iletir. Bu, Google Ads ve Google Analytics 4 mülklerinin dönüşümleri ve önemli etkinlikleri modellemesini sağlar. İzin modu modelleme bölümüne bakın.

İzin durumunu aşağıdaki sinyaller bildirir:

 • İzin durumu ping'leri: İzin durumu ping'leri, izin modu uygulandığında kullanıcının ziyaret ettiği her sayfadan gönderilir. Bu ping'ler, Ads Storage veya Analytics depolaması gibi her bir izin türü için izin durumunu verildi veya reddedildi olarak bildirir.

 • Önemli etkinlik ping'leri: Önemli etkinlik ping'leri, bir önemli etkinliğin gerçekleştiğini belirtmek için gönderilir.

 • Google Analytics ping'leri: Google Analytics ping'leri, etkinlikler günlüğe kaydedildiğinde Google Analytics kullanılarak bir web sitesinin her sayfasına gönderilir.

Pingler şunları içerebilir:

 • İşlevsel bilgiler (ör. tarayıcı tarafından pasif olarak eklenen başlıklar):
  • Zaman damgası
  • Kullanıcı aracısı
  • Yönlendiren
 • Tanımlayıcı olmayan / toplu bilgiler:
  • Kullanıcının sitede gezinirken uğradığı geçerli sayfanın veya önceki sayfalardan birinin URL'sinde reklam tıklama bilgilerinin (ör. GCLID/DCLID) bulunup bulunmadığının göstergesi.
  • İzin durumuyla ilgili Boole bilgileri
  • Her sayfa yüklemesinde oluşturulan rastgele rakamlar

İzin durumunun etiket davranışını değiştirmesine izin vermenin yanı sıra, kullanıcılar izin vermeyi reddettiğinde depolanan verileri de çıkartabilirsiniz. Örneğin, bir kullanıcı reklamlar için veri depolamasına izin vermiş, ardından fikrini değiştirip izin vermeyi reddetmiş olabilir. ads_data_redaction özelliğini etkinleştirirseniz kullanıcı izin vermeyi reddettiğinde Google Ads depolanan bilgileri siler.

Yerleşik izin kontrolü olan etiketler, davranışlarını farklı izin durumlarına göre değiştirir. Aşağıdaki tabloda izin türlerine, izin durumuna ve ads_data_redaction öğesinin true olarak ayarlanıp ayarlanmadığına göre etiket davranışı açıklanmaktadır.

İzin türleri Reddedildi veya verildi Davranış
ad_storage ve analytics_storage izin verildi
verildi
 • Reklamcılıkla ilgili çerezler ve cihaz tanımlayıcıları okunabilir ve yazılabilir.
 • IP adresleri toplanır.
 • URL parametrelerindeki reklam tıklaması bilgilerini de içeren tam sayfa URL'si (ör. GCLID/DCLID) toplanır.
 • Daha önce google.com ve doubleclick.net'te ayarlanan üçüncü taraf çerezleri ve birinci taraf önemli etkinlik çerezleri (ör. _gcl_*) erişilebilir.
ad_personalization reddedildi

Kişiselleştirilmiş reklamcılık devre dışıdır ve şu özellikler veri almaz:

 • Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360'ta yeniden pazarlama
 • Google'ın reklamcılık ürünleriyle kişiselleştirilmiş reklamcılık
ad_user_data reddedildi

Aşağıdakiler dahil olmak üzere internet reklamcılığı için kişisel veri toplama devre dışıdır:

 • user_id
 • Gelişmiş dönüşümler: Karma haline getirilmiş birinci taraf verileri
ad_storage reddedildi
 • Reklamcılıkla ilgili yeni çerezler veya cihaz tanımlayıcıları yazılamaz.
 • Mevcut reklam çerezleri veya cihaz tanımlayıcıları okunamaz.
 • İstekler, önceden ayarlanan üçüncü taraf çerezlerinin istek başlıklarında gönderilmesini önlemek için farklı bir alan üzerinden gönderilir.
 • Google Analytics, Google Ads çerezlerini okumaz veya yazmaz. Google sinyalleri özellikleri de bu trafik için veri biriktirmez.
 • Ads ürünleri, toplama sırasında IP adreslerini kısaltır.
 • URL parametrelerindeki reklam tıklama bilgileri (ör. GCLID/DCLID) bulunup bulunmadığının göstergesi.
analytics_storage reddedildi
 • Birinci taraf Analytics çerezlerini veya uygulama tanımlayıcılarını okumaz ya da yazmaz.
 • Temel ölçüm ve modelleme işlemleri için Google Analytics'e çerez içermeyen ping'ler (web) veya sinyaller (uygulamalar) gönderilir.
ad_storage ve ads_data_redaction reddedildi ve doğru
 • Reklamcılıkla ilgili yeni çerezler veya cihaz tanımlayıcıları yazılamaz.
 • Mevcut reklam çerezleri veya cihaz tanımlayıcıları okunamaz.
 • İstekler, önceden ayarlanan üçüncü taraf çerezlerinin istek başlıklarında gönderilmesini önlemek için farklı bir alan üzerinden gönderilir.
 • Google Analytics, Google Ads çerezlerini veya cihaz tanımlayıcılarını okumaz veya yazmaz. Google sinyalleri özellikleri de bu trafik için veri biriktirmez.
 • İzin ve dönüşüm ping'lerindeki reklam tıklaması tanımlayıcıları (ör. GCLID / DCLID) çıkartılır.
 • Ads ürünleri, toplama sırasında IP adreslerini kısaltır.
 • Reklam tıklaması tanımlayıcılarına sahip sayfa URL'leri çıkarılır.

İzin modunu uyguladığınızda izin modu parametreleri dma, gcd ve gcs gibi HTTP isteği parametrelerine dönüştürülür. Google hizmetleri izni, dma_cps ile kodlanır. Bu alanlar toplu olarak izin durumları ve ilgili yapılandırma ayarları hakkında bilgi sağlar. Google etiketi alanları, iletim verimliliğini artırmak için kodlanabilir. Söz konusu hizmetler geliştikçe bu alanlar değişebilir.

Tag Assistant, bu alanları ve Google etiketinizin davranışını anlamanıza yardımcı olabilir. Böylece kurulumunuzdaki hataları daha iyi ayıklayabilirsiniz. İzin modundaki hataları nasıl ayıklayacağınızı öğrenin.

İzin modu modellemesi

Google ürünleri, veri toplama boşluklarını azaltmak amacıyla bu ping'leri kullanarak ölçüm çözümleriniz için metriklerinizi modeller. Kullanıcı gizliliğini korumak için etiketinizin veya uygulama SDK'nızın belirli bir veri toplama eşiğini karşılaması gerekir. Nelerin hangi koşullar altında modellendiğiyle ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki makalelerde bulabilirsiniz: