Uygulamalar için izin modunu ayarlama

Bu sayfa, uygulamalarında Firebase için Google Analytics SDK'sını kullanan ve izin modunu entegre etmek isteyen geliştiricilere yöneliktir. İzin moduna giriş için İzin moduna genel bakış bölümünü inceleyin.

Google Analytics, kullanıcılarınızın izin durumuna göre SDK'nızın davranışını ayarlamanız için izin modu sunar. İzin modunu temel veya gelişmiş şekilde uygulayabilirsiniz. Temel izin modunu mu yoksa gelişmiş izin modunu mu uygulayacağınızdan emin değilseniz temel ve gelişmiş izin modu hakkında daha fazla bilgi edinin ve şirketinizin yönergelerini kontrol edin.

Başlamadan önce

Kullanıcı rızasını yönetebilmek için aşağıdakileri uygulamanız gerekir:

 • Firebase için Google Analytics SDK'sı
 • Kullanıcı iznini yakalamak için kullanılan izin ayarları banner'ı

İzin modunu ayarlamak için şunları yapmanız gerekir:

 1. Varsayılan izin durumunu ayarlayın.

Varsayılan olarak izin modu değeri ayarlanmamıştır. Uygulamanızın varsayılan izin durumunu ayarlamak için:

 1. Uygulamanızın info.plist dosyasını açın.
 2. İzin modu anahtar/değer çiftlerini ekleyin. Anahtar, izin türünü açıklar ve değer, izin durumunu gösterir. Değerler, izin verildiği anlamına gelen true veya iznin reddedildiği anlamına gelen false olabilir. Aşağıdakileri ayarlayın:

  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_ANALYTICS_STORAGE
  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_STORAGE
  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_USER_DATA
  • GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS
 3. Değişikliklerinizi kaydedin. Ardından, izin değerlerini güncelleme mekanizmasını uygulayın.

Örneğin, varsayılan olarak tüm parametrelere tüm izin verme iznini ayarlamak için:

<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_ANALYTICS_STORAGE</key> <true/>
<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_STORAGE</key> <true/>
<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_USER_DATA</key> <true/>
<key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS</key> <true/>

Bir uygulama kullanıma sunulduktan sonra izin değerlerini güncellemek için setConsent yöntemini çağırın.

setConsent yöntemi tarafından ayarlanan değer, varsayılan ayarı geçersiz kılar ve uygulama yürütmeleri genelinde geçerliliğini korur. Kullanıcı uygulamayı kapatıp yeniden açsa bile setConsent tekrar çağrılana kadar değer bu durumda kalır. setConsent yalnızca belirttiğiniz parametreleri günceller.

Bir kullanıcı Analytics veya Ad depolama alanı için daha önce verdiği izni geri çekerse Google Analytics, ad_personalization için izin de dahil olmak üzere tüm kullanıcı özelliklerini siler. Kullanıcının reklam kişiselleştirme ile ilgili izin seçimini korumak için setConsent (Swift | Obj-C) kullanarak önceki reklam kişiselleştirme değerini geri yükleyin.

Aşağıdaki örnekte farklı izin değerlerini granted olarak güncelleyen setConsent yöntemi gösterilmektedir:

Swift

Analytics.setConsent([
 .analyticsStorage: .granted,
 .adStorage: .granted,
 .adUserData: .granted,
 .adPersonalization: .granted,
])

Objective-C

[FIRAnalytics setConsent:@{
FIRConsentTypeAnalyticsStorage : FIRConsentStatusGranted,
FIRConsentTypeAdStorage : FIRConsentStatusGranted,
FIRConsentTypeAdUserData : FIRConsentStatusGranted,
FIRConsentTypeAdPersonalization : FIRConsentStatusGranted,
}];

Bir kullanıcı iznini iptal etmeye karar verirse izin durumlarını uygun şekilde güncellediğinizden emin olun

Google'ın gizlilik açısından güvenli dijital reklamcılık ekosistemine yönelik devam eden taahhüdü kapsamında, AB kullanıcı rızası politikamızın yaptırımını daha sıkı hale getiriyoruz.

Google'ın Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA) trafik için izin modu güncellemeleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

İzin modu kullanıcılarının, reklam depolama alanına ve Analytics depolama alanına ek olarak iki yeni parametre göndermesi gerekir:

 1. Uygulamanızın info.plist dosyasını aşağıdakileri içerecek şekilde güncelleyin:

  <key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_USER_DATA</key> <true/>
  <key>GOOGLE_ANALYTICS_DEFAULT_ALLOW_AD_PERSONALIZATION_SIGNALS</key> <true/>
  
 2. İzin çağrılarınızı, reklam kullanıcısı verileri ve reklam kişiselleştirme parametrelerini içerecek şekilde güncelleyin:

  Swift

  Analytics.setConsent([
  .analyticsStorage: .granted,
  .adStorage: .granted,
  .adUserData: .granted,
  .adPersonalization: .granted,
  ])
  

  Objective-C

  [FIRAnalytics setConsent:@{
   FIRConsentTypeAnalyticsStorage : FIRConsentStatusGranted,
   FIRConsentTypeAdStorage : FIRConsentStatusGranted,
   FIRConsentTypeAdUserData : FIRConsentStatusGranted,
   FIRConsentTypeAdPersonalization : FIRConsentStatusGranted,
  }];
  

Uygulamanızda Xcode hata ayıklama konsolunu görüntüleyerek izin ayarlarınızın beklendiği gibi çalıştığını doğrulayabilirsiniz.

Şu adımları uygulayın:

 1. Cihazınızda ayrıntılı günlük kaydını etkinleştirin.
 2. Xcode hata ayıklama konsolunda şunları arayın:

  • ad_storage
  • analytics_storage
  • ad_user_data
  • ad_personalization

  Örneğin, Reklam depolama alanı etkinse aşağıdaki mesajı görürsünüz:

  ad_storage is granted.