Destinations

Bu kaynağa ilişkin yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna göz atın.

Kaynak temsilleri

Bir Google etiketi hedefini temsil eder.

{
  "path": string,
  "accountId": string,
  "containerId": string,
  "destinationLinkId": string,
  "destinationId": string,
  "name": string,
  "fingerprint": string,
  "tagManagerUrl": string
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
accountId string GTM Hesap Kimliği.
containerId string GTM Kapsayıcı Kimliği.
destinationId string Hedef kimliği.
destinationLinkId string Hedef bağlantısı kimliği, Hedefi benzersiz bir şekilde tanımlar.
fingerprint string Google Etiket Hedefinin, depolama zamanında hesaplanan parmak izi. Bu değer, hedef değiştirildiğinde yeniden hesaplanır.
name string Hedefin görünen adı.
path string Hedefin API göreli yolu.
tagManagerUrl string Etiket yöneticisi kullanıcı arayüzüne otomatik oluşturulan bağlantı.

Yöntemler

al
Bir Varış Noktası Edinin.
link
Bu Kapsayıcıya bir Hedef ekler ve onu şu anda bağlı olduğu Kapsayıcıdan kaldırır.
list
Bir GTM kapsayıcısına bağlı tüm Hedefleri listeler.