Versions: get

Kapsayıcı Sürümü'nü alır. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/path

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
path string GTM ContainerVersion'ın API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}/versions/{version_id}
İsteğe bağlı sorgu parametreleri
containerVersionId string GTM ContainerVersion Kimliği. Yayınlanan sürümü almak için published değerini belirtin.

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.readonly
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containerversions

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

Bu yöntemi içeren bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Sürüm kaynağı döndürür.

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.