Built-In Variables

Bu kaynağa ilişkin yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna göz atın.

Kaynak temsilleri

Bu kaynakla ilişkili kalıcı veri yok.

Yöntemler

oluştur
Bir veya daha fazla GTM yerleşik değişkeni oluşturur.
sil
Bir veya daha fazla Google Etiket Yöneticisi Yerleşik Değişkenini siler.
list
Google Etiket Yöneticisi Kapsayıcısının etkin durumdaki tüm Yerleşik Değişkenlerini listeler.
revert
Google Etiket Yöneticisi Çalışma Alanındaki Yerleşik Değişkenlerde yapılan değişiklikleri geri alır.