Templates: create

Bir GTM Özel Şablonu oluşturur. Şimdi deneyin.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/tagmanager/v2/+parent/templates

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
parent string GTM Workspace'in API göreli yolu. Örnek: accounts/{account_id}/containers/{container_id}/workspaces/{workspace_id}

Yetkilendirme

Bu istek, aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerektiriyor:

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers

Daha fazla bilgi edinmek için kimlik doğrulama ve yetkilendirme sayfasını inceleyin.

İstek metni

İstek gövdesinde bir Şablonlar kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem yanıt gövdesinde bir Şablonlar kaynağı döndürür.

Deneyin.

Bu yöntemi canlı verilerde çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.