Method: tasks.clear

Belirtilen görev listesinden tüm tamamlanmış görevleri temizler. Etkilenen görevler "gizli" olarak işaretlenecek ve bir görev listesinin tüm görevleri alınırken artık varsayılan olarak döndürülmeyecek.

HTTP isteği

POST https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/lists/{tasklist}/clear

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
tasklist

string

Görev listesi tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.