Method: tasks.get

Belirtilen görevi döndürür.

HTTP isteği

GET https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
tasklist

string

Görev listesi tanımlayıcısı.

task

string

Görev tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Task öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks
  • https://www.googleapis.com/auth/tasks.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.