Method: tasks.insert

Belirtilen görev listesinde yeni bir görev oluşturur. Bir kullanıcının, liste başına en fazla 20.000 gizli olmayan görevi ve bir seferde toplamda en fazla 100.000 görevi olabilir.

HTTP isteği

POST https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
tasklist

string

Görev listesi tanımlayıcısı.

Sorgu parametreleri

Parametreler
parent

string

Üst görev tanımlayıcı. Görev üst düzeyde oluşturulmuşsa bu parametre atlanır. İsteğe bağlı.

previous

string

Önceki eşdüzey görev tanımlayıcısı. Görev, eşdüzeyleri arasında ilk konumda oluşturulursa bu parametre atlanır. İsteğe bağlı.

İstek içeriği

İstek metni, Task öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Task örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.