Method: tasks.patch

Belirtilen görevi günceller. Bu yöntem yama semantiğini destekler.

HTTP isteği

PATCH https://tasks.googleapis.com/tasks/v1/lists/{tasklist}/tasks/{task}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
tasklist

string

Görev listesi tanımlayıcısı.

task

string

Görev tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni, Task öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Task öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/tasks

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.