โปรโตคอลเวลาเครือข่าย (NTP) มีการใช้งานโดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์หลายร้อยล้านเครื่องเพื่อซิงค์ข้อมูลนาฬิกาผ่านอินเทอร์เน็ต หากคอมพิวเตอร์ตั้งนาฬิกาของตัวเอง เป็นไปได้ว่าควรใช้ NTP

NTP สาธารณะของ Google แสดงเวลาที่มีการเลื่อนขั้น เราใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อจัดการช่วงการก้าวกระโดดอย่างราบรื่นโดยไม่มีเหตุการณ์รบกวน

เราใช้ NTP สาธารณะของ Google กับตัวจัดสรรภาระงานและนาฬิกาจากอะตอมจํานวนหนึ่งในศูนย์ข้อมูลทั่วโลก

ขอแนะนําว่าอย่ากําหนดค่า NTP สาธารณะของ Google ร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ NTP ที่ไม่มีการป้องกันอีเมล