Method: matters.count

Belirtilen sorgu tarafından işlenen hesapları sayar.

HTTP isteği

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}:count

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
matterId

string

Konu kimliği.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "query": {
    object (Query)
  },
  "view": enum (CountResultView)
}
Alanlar
query

object (Query)

Arama sorgusu.

view

enum (CountResultView)

Sayım sonuçlarının ayrıntı düzeyini ayarlar.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Operation öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.

CountResultView

Bir sayı sonucunun olası ayrıntı düzeyi.

Sıralamalar
COUNT_RESULT_VIEW_UNSPECIFIED Varsayılan. TOTAL_COUNT ile aynı.
TOTAL_COUNT Yanıt; toplam hesapların, sorgulanan hesapların, eşleşen hesapların, sorgulanamayan hesapların ve sorgulanan hesap hatalarının sayısını içerir.
ALL Yanıt TOTAL_COUNT ile aynı ayrıntıların yanı sıra ek hesap dökümünü içerir.