Tổng quan

Giới thiệu về Tiêu đề API của Search Console

API Search Console cung cấp quyền truy cập có lập trình vào nhiều chức năng của Google Search Console. Hãy dùng API để xem, thêm hoặc xoá tài sản và sơ đồ trang web, chạy các truy vấn nâng cao cho dữ liệu về kết quả trên Google Tìm kiếm cho các tài sản mà bạn quản lý trong Search Console và kiểm tra từng trang riêng lẻ.

API này được cung cấp dưới dạng một dịch vụ HTTP REST mà bạn có thể gọi trực tiếp hoặc sử dụng một trong các thư viện ứng dụng của chúng tôi (nên dùng).

Bạn phải có quyền truy cập phù hợp (chủ sở hữu, đầy đủ, đã đọc) vào tài khoản Google Search Console bất kỳ mà bạn muốn truy cập bằng API.