המערכת מאחזרת את נתוני הביצועים

אפשר להריץ שאילתה יומית על נתונים של יום אחד, כדי להריץ שאילתות על נתוני הביצועים במהירות ובלי לחרוג מהמכסה.

עליכם לבחור איזה מידע תרצו לכלול בנתונים: אילו סוגי חיפוש (אינטרנט, תמונה, וידאו וכו') ואילו מאפיינים (דף, שאילתה, מדינה או מכשיר), וגם אם לקבץ תוצאות לפי דף או נכס. כששולחים שאילתה לגבי דף ו/או מחרוזת שאילתה, יכול להיות שחלק מהנתונים יושמטו (זו הסיבה לכך).

סקירה

 1. מומלץ להריץ שאילתה בכל יום על הנתונים של יום אחד, באמצעות אחד מהסגנונות של השאילתות שמתוארים בהמשך. הרצת שאילתה יומית על נתונים של יום אחד לא תחרוג מהמכסה היומית. בדרך כלל הנתונים זמינים אחרי יומיים עד שלושה. כדי לדעת מהם הנתונים העדכניים ביותר, אפשר להריץ שאילתה פשוטה שמקובצת לפי תאריך מ-10 הימים האחרונים. כשיוצרים את השאילתה:
  • בוחרים אם לקבץ את התוצאות לפי דף או נכס.
  • בוחרים אם רוצים לכלול בשאילתה ספירות מלאות או מאפיינים נוספים. הערה: צריך לשלוח שאילתה לגבי נתונים של מראה החיפוש (AMP, קישור כחול, תוצאת חיפוש מתקדמת וכן הלאה) באמצעות תהליך דו-שלבי.
 2. מעבר בין תוצאות על ידי הרצה מחדש של אותה שאילתה, והגדלת הערך של startRow בבקשה ב-25,000 עד שמגיעים לדף האחרון (תשובה עם 0 שורות).
 3. אפשר להריץ את אותה שאילתה עם פרמטר type אחר.

הנה דוגמה לקוד מדומה לשאילתה יחידה. אפשר להריץ את הבדיקה פעם אחת ביום לכל ערך של type שרוצים להציג נתונים לגביו.

int maxRows = 25000; // Current max response size
int i = 0;
do {
 response = Request(startDate = 3_days_ago,
           endDate = 3_days_ago,
           ... add dimensions, type ...
           rowLimit = maxRows,
           startRow = i * maxRows);
 i++;
 … // Do something with the response data.
} while (response.rows.count() != 0); // Page through all result rows

מגבלות נתונים

בנוסף למכסת השימוש ב-API, שיטת ניתוח החיפושים חושפת עד 50,000 שורות של נתונים ביום לכל סוג חיפוש (אתר, תמונה וכן הלאה, ממוינים לפי קליקים).

פרטי השאילתה

אפשר להריץ שאילתות על נתונים בקיבוץ לפי דף או נכס.

הנתונים מקובצים לפי דף

כדי לקבל ספירות מדויקות, יש להשמיט את מאפייני הדף והשאילתה, באופן הבא:

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["country", "device"],
"type": "web",
"aggregationType": "byPage"
 • startDate / endDate: בוחרים חלון של יום אחד על ידי בחירה של אותו התאריך.
 • dimensions: אופציונלי: אפשר לכלול את country או device.
 • type: ספירה מעל כל ערך של type לפי הצורך בשאילתה נפרדת.
 • aggregationType: חייב להיות byPage.

כדי לקבל פרטים רבים יותר, כולל מידע על הדף ו/או השאילתה, על חשבון אובדן נתונים מסוימים, אפשר להריץ שאילתה כזאת:

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["page", "query", "country", "device"],
"type": "web"
 • startDate / endDate: בוחרים חלון של יום אחד על ידי בחירה של אותו התאריך.
 • dimensions: הכללה של page. אפשר לכלול כל שילוב של query, country או device.
 • type: ספירה מעל כל ערך של type לפי הצורך בשאילתה נפרדת.

מקובצים לפי נכס

כדי לקבל ספירות מדויקות, יש להשמיט את מאפייני הדף והשאילתה, באופן הבא:

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["country", "device"],
"type": "web"
 • startDate / endDate: בוחרים חלון של יום אחד על ידי בחירה של אותו התאריך.
 • dimensions: אופציונלי: אפשר לכלול את country או device.
 • type: אפשר לספור את הערכים של כל ערך של type לפי הצורך בשאילתה נפרדת.

כדי לקבל פרטים נוספים, כולל מידע על שאילתות, מדינות ו/או מכשירים, על חשבון אובדן נתונים מסוימים, אפשר להריץ שאילתה כזאת:

"startDate": "2018-06-01",
"endDate": "2018-06-01",
"dimensions": ["query", "country", "device"],
"type": "web"
 • startDate / endDate: בוחרים חלון של יום אחד על ידי בחירה של אותו התאריך.
 • dimensions: אופציונלי: אפשר לכלול כל שילוב של query, country או device.
 • type: ספירה מעל כל ערך של type לפי הצורך בשאילתה נפרדת.

קיבוץ תוצאות לפי דף או נכס

חשיפות, קליקים, מיקום ושיעור קליקים מחושבים באופן שונה כשמקבצים תוצאות לפי דף, ולא לפי נכס. מידע נוסף

למה אני מאבד נתונים כשמבקשים פרטים נוספים?

כשמקבצים לפי דף ו/או שאילתה, המערכת שלנו עשויה להסיר חלק מהנתונים כדי שהיא תוכל לחשב את התוצאות בזמן סביר באמצעות כמות סבירה של משאבי מחשוב.

נתונים של מראה החיפוש מתקבלים

מראה החיפוש לא זמין כעמודה יחד עם מאפיינים אחרים. לכן, אם רוצים לראות מידע על מראה החיפוש של האתר, צריך לבצע את התהליך הזה:

 1. מציינים את המאפיין searchAppearance בתור המאפיין היחיד. באמצעותו, כל הנתונים יקובצו לפי סוג מראה החיפוש, ללא מאפיינים אחרים.
 2. אפשר להריץ שאילתה שנייה, לסנן לפי אחד מסוגי מראה החיפוש המפורטים בשלב 1, ולהוסיף את כל המאפיינים הרצויים לשאילתה (דף, מדינה, שאילתה וכו').

כדי לאחזר נתונים לגבי כמה סוגים של מראה חיפוש, צריך להריץ את השלב השני פעם אחת לכל סוג מראה החיפוש שמופיע בשלב 1.

שאילתה ראשונה:

קבלת רשימה של סוגי מראה החיפוש באתר.

{
 "startDate": "2018-05-01",
 "endDate": "2018-05-31",
 "type": "web",
 "dimensions": [
  "searchAppearance"
 ]
}

תוצאות:

סוג האתר שלך הוא INSTANT_APP, AMP_BLUE_LINK וכן הלאה.

 "rows": [
 {
  "keys": [
  "INSTANT_APP"
  ],
  "clicks": 443024.0,
  "impressions": 4109826.0,
  "ctr": 0.10779629113251997,
  "position": 1.088168452873674
 },
 {
  "keys": [
  "AMP_BLUE_LINK"
  ],
  "clicks": 429887.0,
  "impressions": 1.7090884E7,
  "ctr": 0.025152999692701676,
  "position": 7.313451603790653
 },...

שאילתה שנייה:

מסננים לפי אחד מסוגי מראה החיפוש שמופיעים בשלב 1, יחד עם המאפיינים הרצויים (דף, מכשיר וכו'). כאן אנחנו מסננים לפי AMP_BLUE_LINK.

{
 "startDate": "2018-05-01",
 "endDate": "2018-05-31",
 "type": "web",
 "dimensions": [
  "device" // and/or page, country, ...
 ],
 "dimensionFilterGroups": [
  {
   "filters": [
    {
     "dimension": "searchAppearance",
     "operator": "equals",
     "expression": "AMP_BLUE_LINK"
    }
   ]
  }
 ]
}

תוצאות:

פירוט של AMP_BLUE_LINK לפי סוגי מכשירים.

"rows": [
 {
  "keys": [
  "MOBILE"
  ],
  "clicks": 429887.0,
  "impressions": 1.7090783E7,
  "ctr": 0.025153148337323107,
  "position": 7.31339517914422
 },
 {
  "keys": [
  "DESKTOP"
  ],
  "clicks": 0.0,
  "impressions": 66.0,
  "ctr": 0.0,
  "position": 12.257575757575758
 },
...