שליחת שאילתות על נתוני הניתוח של חיפוש Google

אפשר להריץ שאילתות על הנתונים של חיפוש Google כדי לראות באיזו תדירות הנכס שלך מופיע בתוצאות החיפוש ב-Google, ואילו שאילתות, ממחשבים או מסמארטפונים, ועוד הרבה יותר. אפשר להשתמש בתוצאות כדי לשפר את ביצועי החיפוש של הנכס, לדוגמה:

 • אפשר לראות איך תנועת החיפוש משתנה לאורך זמן, מה המקור שלה ולאילו שאילתות חיפוש יש הסבירות הגבוהה ביותר להציג את הנכס.
 • ניתן ללמוד אילו שאילתות מבוצעות בסמארטפונים ולהשתמש בכך כדי לשפר את המיקוד לפי מכשיר נייד.
 • אפשר לראות באילו דפים מתקבל שיעור הקליקים הגבוה (והנמוך) ביותר מתוצאות חיפוש Google.

נתונים של שאילתות חיפוש נחשפו באמצעות השיטה searchanalytics.query(). השיטה query() חושפת את כל הנתונים שזמינים בדוח הביצועים ב-Search Console. לפני שמריצים שאילתות, כדאי לקרוא את מסמכי התיעוד של דוח ניתוח החיפוש כדי להבין אילו נתונים נחשפו ומה המשמעות שלהם.

בדף הזה מוסבר איך לבצע שאילתות נפוצות עם פרמטרים שונים של בקשות.

איך מתחילים

אימות נוכחות הנתונים

לפני שמריצים שאילתה, צריך לבדוק את נוכחות הנתונים בטווח הזמן הזה. השמטת מסננים, מיון, מגבלות על שורות וכל פרמטר אחר מלבד 'תאריך התחלה', 'תאריך סיום' ו'תאריך' בתור המאפיין היחיד.

Code

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['date']
 }

פלט

python search_analytics_api_sample.py 'https://www.example.com/' '2015-05-01' '2015-05-15'
Available dates:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
2015-05-01            22823.0      373911.0   0.0610385893969    8.1829472789
2015-05-02            16075.0      299718.0   0.0536337490574    8.14173322924
2015-05-03            18794.0      337759.0   0.055643224903    8.07772405769
2015-05-04            31894.0      468076.0   0.0681385074219    7.4104611217
2015-05-05            34392.0      482919.0   0.071216912153    7.20689805123
2015-05-06            35650.0      484353.0   0.0736033430164    7.11683214515
2015-05-07            33994.0      465812.0   0.0729779395979    6.91755472165
2015-05-08            27328.0      413007.0   0.0661683700276    7.22172747677
2015-05-09            16637.0      297302.0   0.0559599329974    8.01876206685
2015-05-10            19167.0      332607.0   0.0576265682923    7.87882696395
2015-05-11            35358.0      499888.0   0.070731843933    7.11701821208
2015-05-12            35952.0      486583.0   0.073886675038    6.80677294521
2015-05-13            34417.0      480777.0   0.071586203167    6.86552185317
2015-05-14            32029.0      457187.0   0.0700566726525    6.92575904389
2015-05-15            27071.0      415973.0   0.0650787430915    7.27105605412

אפשר לנסות תאריכים אחרים

אנחנו רואים שיש לנו נתונים לגבי פלח הזמן הזה, לכן אפשר להמשיך בתהליך בבטחה. חשוב לעשות זאת לפני שמריצים את השאילתה בפועל. לדוגמה, הרצת השאילתה הזו על טווח שונה תחזיר את הנתונים הבאים:

python search_analytics_api_sample.py 'https://www.example.com/' '2015-06-01' '2015-06-15'
Available dates:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
2015-06-01            31897.0      468486.0   0.0680852789624    6.81207122518
2015-06-02            32975.0      460266.0   0.0716433540605    6.62655942433
2015-06-03            32779.0      459599.0   0.0713208688444    6.58126758326
2015-06-04            30116.0      435308.0   0.0691831990223    6.71409668557
2015-06-05            25188.0      380444.0   0.0662068530454    7.00998570092
2015-06-06            14829.0      272324.0   0.0544535186028    7.6309910254
2015-06-07            17896.0      318094.0   0.056260099216    7.56606223318
2015-06-08            33377.0      487274.0   0.0684973957158    6.77552260125
2015-06-09            33885.0      484241.0   0.0699754874123    6.70545451542
2015-06-10            32622.0      466250.0   0.0699667560322    6.64417372654
2015-06-11            31317.0      447306.0   0.0700124746818    6.61534832978
2015-06-12            25932.0      393791.0   0.065852190629    7.15718998149
2015-06-13            15451.0      275493.0   0.0560849095984    7.69994518917
2015-06-14            18358.0      318193.0   0.0576945438775    7.34048517724

עיינו בקפידה כדי לראות שהנתונים מסתיימים ב-14 בחודש, אין נתונים ב-15 בחודש.

כדאי להשתמש ב-APIs Explorer במצב עריכה בפורמט חופשי כדי לבדוק את השאילתות במהירות (לוחצים על החץ של התפריט הנפתח בצד שדה גוף הבקשה ולוחצים על Freeform Editor).

לאחר שמאמתים את טווח התאריכים החוקיים, אפשר להתחיל לקבץ לפי מאפיינים אחרים, להוסיף מסננים, מגבלות על מספר השורות וכן הלאה:

10 השאילתות המובילות, ממוינות לפי מספר קליקים, בסדר יורד

Code

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'rowLimit': 10
}

פלט

Top Queries:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
seo                3523.0      270741.0   0.0130124362398    5.86615252215
hreflang             3207.0       5496.0   0.583515283843    1.10080058224
robots.txt            2650.0       23005.0   0.115192349489    4.30367311454
301 redirect           2637.0       7814.0   0.337471205529     1.621192731
googlebot             2572.0       6421.0   0.400560660333    1.15823080517
google seo            2260.0       11205.0   0.201695671575    1.38295403838
google sitemap          1883.0       4288.0   0.439132462687    1.21175373134
canonical url           1882.0       3714.0   0.506731287022    1.12762520194
sitemap              1453.0       22982.0    0.06322339222    3.78074144983

10 הדפים המובילים, ממוינים לפי מספר הקליקים, בסדר יורד

Code

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['page'],
  'rowLimit': 10
}

פלט

Top Pages:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
https://www.example.com/21    10538.0       62639.0   0.168233847922    3.63031019014
https://www.example.com/65    9740.0       82375.0   0.118239757208    5.61003945372
https://www.example.com/15    9220.0      128101.0   0.0719744576545    5.32300294299
https://www.example.com/41    8859.0      426633.0   0.0207649197319    1.62309057199
https://www.example.com/53    8791.0      829679.0   0.0105956641062    14.4941887164
https://www.example.com/46    7390.0       82303.0   0.0897901656076    5.7723290767
https://www.example.com/27    7169.0       64013.0   0.111992876447    4.98709637105
https://www.example.com/80    6047.0       84233.0   0.0717889663196    4.10592048247
https://www.example.com/9     5886.0       59704.0   0.0985863593729    4.0897594801
https://www.example.com/8     5043.0       66869.0   0.0754161120998    4.57651527614

10 השאילתות המובילות בהודו, ממוינות לפי מספר הקליקים, בסדר יורד

חשוב לזכור שאופרטור הסינון 'שווה ל-' לא מופיע, כי הוא אופרטור ברירת המחדל.

Code

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'country',
       'expression': 'ind'
     }]
   }],
   'rowLimit': 10
 }

פלט

Top queries in India:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
googlebot             250.0        429.0   0.582750582751         1.0
search console           238.0       34421.0  0.00691438366114    1.00101682113
dns error             189.0        850.0   0.222352941176    1.38470588235
google seo             165.0        552.0   0.298913043478    1.04166666667
canonical url           141.0        282.0         0.5         1.0
301 redirect            132.0        557.0   0.236983842011    1.78276481149
google search console       126.0       16898.0  0.00745650372825    1.03929459108
robots.txt             117.0       1046.0   0.111854684512    3.9206500956
canonical tag           111.0        223.0   0.497757847534         1.0

10 השאילתות המובילות לנייד בהודו, ממוינות לפי מספר הקליקים, בסדר יורד

Code

request = {
  'startDate': flags.start_date,
  'endDate': flags.end_date,
  'dimensions': ['query'],
  'dimensionFilterGroups': [{
    'filters': [{
      'dimension': 'country',
      'expression': 'ind'
     }, {
      'dimension': 'device',
      'expression': 'MOBILE'
    }]
  }],
  'rowLimit': 10
}

פלט

Top mobile queries in India:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
search console           26.0       1004.0   0.0258964143426    1.00298804781
dns error              24.0        111.0   0.216216216216    1.27927927928
google seo             18.0        69.0   0.260869565217    1.02898550725
eliminar              16.0        134.0   0.119402985075         1.0
googlebot              11.0        24.0   0.458333333333         1.0
404                 9.0        214.0   0.0420560747664    8.64018691589
robots.txt              9.0        40.0        0.225        4.025
google search console        8.0        438.0   0.0182648401826    1.04337899543
seo                 8.0        111.0   0.0720720720721    4.96396396396

שאילתה לגבי פלח שורות

אפשר לשלוח שאילתה על חלק מסוים של שורות על ידי ציון מספר שורת ההתחלה (שמבוסס על אפס) ומספר השורות שיש להחזיר. ציון מספר לא חוקי של שורת התחלה יחזיר שגיאה, אבל אם מציינים יותר שורות מהכמות הזמינה, כל השורות הזמינות יוצגו.

11-20 השאילתות המובילות לנייד בטווח התאריכים, ממוינות לפי מספר קליקים, בסדר יורד

Code

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 10,
   'startRow': 10
 }

פלט

Top 11-20 Mobile Queries:
Keys               Clicks     Impressions         CTR      Position
dns error             1220.0       15064.0    0.0809877854    3.13448726206
google seo            1161.0       7923.0     0.146535403    2.31479556195
sitemap              926.0       12478.0    0.0742106107    5.8130025067
googlebot             903.0       7822.0     0.115443621    4.6910285792
robots.txt             799.0       24868.0    0.0321296445    5.92759215963
404                520.0       12777.0    0.0406981295    5.80352636506
seo                506.0       2925.0     0.172991453    2.50413960996
search console           487.0        981.0     0.496432212    1.00036102455
canonical url           326.0       4087.0    0.0797651089    3.23664971157
301 redirect            261.0       3165.0     0.082464455    3.63074363869

מתקבלות יותר מ-25,000 שורות

אם בשאילתה יש יותר מ-25,000 שורות של נתונים, תוכלו לבקש נתונים בקבוצות של 25,000 שורות בכל פעם על ידי שליחת מספר שאילתות והגדלת הערך startשורה בכל פעם. ספרו את מספר השורות שאוחזרו. אם מספר השורות שאוחזרו קטן ממספר השורות שהתבקשתם, אחזרתם את כל הנתונים. אם הבקשה מסתיימת בדיוק בגבולות הנתונים (לדוגמה, יש 25,000 שורות וביקשתם startRow=0 ו-RowLimit=25000), בשיחה הבאה תקבלו תשובה ריקה.

1-25,000 השאילתות המובילות לנייד בטווח התאריכים, ממוינות לפי מספר קליקים, בסדר יורד

Code

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 25000,
   'startRow': 0
 }

25,001-50,000 השאילתות המובילות לנייד בטווח התאריכים, ממוינות לפי מספר קליקים, בסדר יורד

Code

request = {
   'startDate': flags.start_date,
   'endDate': flags.end_date,
   'dimensions': ['query'],
   'dimensionFilterGroups': [{
     'filters': [{
       'dimension': 'device',
       'expression': 'mobile'
     }]
   }],
   'rowLimit': 25000,
   'startRow': 25000
 }

איסוף הנתונים מתבצע

ראו שאילתות על כל תנועת החיפוש.