API Search Console cung cấp quyền truy cập có lập trình vào các báo cáo và hành động phổ biến nhất trong tài khoản Search Console của bạn. Truy vấn số liệu phân tích về nội dung tìm kiếm, liệt kê các trang web đã xác minh, quản lý sơ đồ trang web của trang web và làm nhiều việc khác.