Search Console API ให้สิทธิ์เข้าถึงรายงานและการดำเนินการยอดนิยมในบัญชี Search Console แบบเป็นโปรแกรม ใช้คำค้นหาในการวิเคราะห์การค้นหา แสดงเว็บไซต์ที่ยืนยันแล้ว จัดการแผนผังเว็บไซต์สำหรับเว็บไซต์ และอื่นๆ