Method: projects.deployments.install

Test amacıyla hesabınıza bir dağıtım yükler. Daha fazla bilgi için Eklentinizi test etme başlıklı makaleye bakın.

HTTP isteği

POST https://gsuiteaddons.googleapis.com/v1/{name=projects/*/deployments/*}:install

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Yüklenecek dağıtımın tam kaynak adı.

Örnek: projects/my_project/deployments/my_deployment.

Yetkilendirme, belirtilen name kaynağında aşağıdaki IAM iznini gerektirir:

  • gsuiteaddons.deployments.install

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.