EventType

Google Chat uygulaması etkileşim etkinliklerinin türleri

Chat uygulamanızı etkileşim etkinliklerini alacak şekilde yapılandırmak için Kullanıcı etkileşimlerini alma ve yanıtlama başlıklı makaleyi inceleyin.

Sıralamalar
UNSPECIFIED Sıralama için varsayılan değer. KULLANMAYIN.
MESSAGE

Bir kullanıcı, Chat uygulamasına mesaj gönderir veya bir alanda Chat uygulamasını çağırır. Örnek olarak aşağıdaki örnekler verilebilir:

  • Chat uygulamasıyla doğrudan mesaj (DM) alanındaki herhangi bir mesaj.
  • Çok kullanıcılı alanda, kullanıcının Chat uygulamasından @bahsettiği veya eğik çizgi komutlarından birini kullandığı bir mesaj.
  • Chat uygulamanız için bağlantı önizlemelerini yapılandırdıysanız bir kullanıcı, yapılandırılmış URL kalıbıyla eşleşen bağlantının yer aldığı bir mesaj yayınlar.
ADDED_TO_SPACE

Kullanıcı, Chat uygulamasını bir alana ekler veya Google Workspace yöneticisi, kuruluşundaki kullanıcılar için doğrudan mesaj alanlarına Chat uygulamasını yükler. Chat uygulamaları genellikle bu etkileşim etkinliğine alanda bir karşılama mesajı yayınlayarak yanıt verir.

Yöneticiler Chat uygulamalarını yüklediğinde space.adminInstalled alanı true olarak ayarlanır ve kullanıcılar bunları kaldıramaz. Yöneticiler tarafından yüklenen Chat uygulamaları hakkında bilgi edinmek için Marketplace uygulamalarını alanınıza yükleme başlıklı Google Workspace Yönetici Yardımı dokümanlarını inceleyin.

REMOVED_FROM_SPACE

Kullanıcı, bir alandan Chat uygulamasını kaldırır veya Google Workspace yöneticisi kuruluşundaki bir kullanıcı için Chat uygulamasını kaldırır. Chat uygulamaları zaten kaldırılmış olduğundan bu etkinliğe gelen mesajlarla yanıt veremez.

Yöneticiler Chat uygulamalarını kaldırdığında space.adminInstalled alanı false olarak ayarlanır. Bir kullanıcı Chat uygulamasını yöneticiden önce yüklediyse Chat uygulaması bu kullanıcı için yüklü olarak kalır ve Chat uygulaması bir REMOVED_FROM_SPACE etkileşim etkinliği almaz.

CARD_CLICKED

Kullanıcı, Chat uygulamasından bir kartın veya iletişim kutusunun etkileşimli öğesini (ör. düğme) tıklar. Bir etkileşim etkinliği almak için bu düğmenin Chat uygulamasıyla başka bir etkileşimi tetiklemesi gerekir. Örneğin, kullanıcı bir web sitesinin bağlantısını açan düğmeyi tıklarsa aşağıdaki örneklerde bu düğmenin etkileşim etkinlikleri aldığı Chat uygulaması bir CARD_CLICKED etkileşim etkinliği almaz:

  • Kullanıcı, bir karttaki Send feedback düğmesini tıklar ve bu düğmeyi tıklayarak kullanıcının bilgileri girmesi için bir iletişim kutusu açılır.
  • Kullanıcı, bir karta veya iletişim kutusuna bilgi girdikten sonra Submit düğmesini tıklar.

Kullanıcı bir iletişim kutusunu açmak, göndermek veya iptal etmek için düğmeyi tıklarsa CARD_CLICKED etkileşim etkinliğinin isDialogEvent alanı true olarak ayarlanır ve DialogEventType içerir.

WIDGET_UPDATED Kullanıcı, bir kart mesajındaki veya iletişim kutusundaki bir widget'ı güncellediğinde.
APP_HOME

Bir kullanıcı, uygulama ana sayfasını kullanan bir Chat uygulamasından doğrudan mesaj açar. Bu tür etkinlikler için yalnızca type, user ve space alanları dahil edilir. Daha fazla bilgi için Google Chat uygulaması için uygulama ana kartı mesajı gönderme başlıklı makaleyi inceleyin.

SUBMIT_FORM

Kullanıcı, uygulama ana sayfa mesajında bilgi gönderir. Bu tür etkinlikler için yalnızca type, user ve space alanları dahil edilir. Daha fazla bilgi için Google Chat uygulaması için uygulama ana kartı mesajı gönderme başlıklı makaleyi inceleyin.