REST Resource: users.spaces.threads

Kaynak: ThreadReadState

Kullanıcının bir ileti dizisindeki okunma durumu. Okunmuş ve okunmamış iletileri tanımlamak için kullanılır.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "lastReadTime": string
}
Alanlar
name

string

İleti dizisi okunma durumunun kaynak adı.

Biçim: users/{user}/spaces/{space}/threads/{thread}/threadReadState

lastReadTime

string (Timestamp format)

Kullanıcının ileti dizisi okuma durumunun güncellenme zamanı. Bu genellikle ileti dizisindeki son okunan iletinin zaman damgasına karşılık gelir.

Yöntemler

getThreadReadState

Kullanıcının bir ileti dizisindeki okunma durumuyla ilgili ayrıntıları döndürür. Okunmuş ve okunmamış iletileri tanımlamak için kullanılır.