Method: users.spaces.getSpaceReadState

Kullanıcının bir boşluk içindeki okunma durumuyla ilgili ayrıntıları döndürür. Okunmuş ve okunmamış iletileri tanımlamak için kullanılır. Bir örnek için Kullanıcının alan okuma durumuyla ilgili ayrıntıları alma başlıklı makaleyi inceleyin.

Kullanıcı kimlik doğrulaması gerektirir.

HTTP isteği

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=users/*/spaces/*/spaceReadState}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak alan okuma durumunun kaynak adı.

Yalnızca arayan kullanıcının okundu durumunu almayı destekler.

Arayan kullanıcıya başvurmak için aşağıdakilerden birini ayarlayın:

  • me takma adı. Örneğin, users/me/spaces/{space}/spaceReadState.

  • Workspace e-posta adresi. Örneğin, users/user@example.com/spaces/{space}/spaceReadState.

  • Kullanıcının kullanıcı kimliği. Örneğin, users/123456789/spaces/{space}/spaceReadState.

Biçim: kullanıcılar/{kullanıcı}/alanlar/{alan}/spaceReadState

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SpaceReadState öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.