จดหมายข่าวของ Google Cloud Innovator และ Google Workspace

จดหมายข่าวนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Workspace คือข้อมูลสรุปทางอีเมลเกี่ยวกับ การอัปเดตล่าสุดสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Workspace ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ใหม่ กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น และอื่นๆ

หากต้องการสมัครใช้บริการ ให้เข้าร่วมโปรแกรมผู้สร้างนวัตกรรมของ Google Cloud แล้วเลือก "Google Workspace" ตามความสนใจใน โปรไฟล์นักพัฒนาซอฟต์แวร์

จดหมายข่าวก่อนหน้า

2024

เมษายน 2024

2023

พฤศจิกายน 2023

ตุลาคม 2023

สิงหาคม 2023

กรกฎาคม 2023

มิถุนายน 2023

พฤษภาคม 2023

เมษายน 2023

มีนาคม 2023

กุมภาพันธ์ 2023

มกราคม 2023

2022

พฤศจิกายน 2022

ตุลาคม 2022

กันยายน 2022

สิงหาคม 2022

กรกฎาคม 2022

มิถุนายน 2022

พฤษภาคม 2022

เมษายน 2022

มีนาคม 2022

กุมภาพันธ์ 2022

มกราคม 2022

2021

ธันวาคม 2021

พฤศจิกายน 2021

ตุลาคม 2021

กันยายน 2021

สิงหาคม 2021

กรกฎาคม 2021

มิถุนายน 2021