Khai phá sức sáng tạo và đơn giản hoá quy trình công việc nhờ các giải pháp mở và tích hợp.

Sản phẩm nổi bật

Tính năng mới trong Android
Nhận Môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính thức để phát triển ứng dụng Android.
Trau dồi kiến thức qua các sự kiện trực tuyến và trực tiếp dành cho nhà phát triển.
Bám sát công nghệ của Google. Mài giũa kỹ năng và nắm vững các kỹ năng mới.
Gặp gỡ một mạng lưới đa dạng, bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình của nhà phát triển.